Sunday, August 30, 2020

ronya, roşnay çimanê min.

8.8.2020, roşnay çimanê min hamî dinya. hama hama vace 3hîrê kilo u nim bî, serê belgey rojbinîde 51pancasujo cm nuştêne. çimê cay, zincê cay, feke cay, porê cay, paluçê cay, giştê cayê piçukekî, destê cayê kickekî, gîştê lingê caya piçuceke şîbî serê a bîne :), zey gîştê buwarê u dadê min :). wel hasil u kelam. ezo hendî roşnay xu tenî ticî ra nê, ronyay xu razî bigirî. ti, bi xêr hamîya keynay mina rindike.

Saturday, April 11, 2020

daymale : sembol vs licoke

sembol?

ma goş bidin daymale : 

awilocoy paleyî kerdêne.

veng yeno to? ma badocoy bîr da a, ma kerd awî.

ma kerd awî, nawê ma xurê bamî ramitî. ma bamî ramitî, ma xiyarî ramitî, ma, tora vacî, çandêle ramitî, ma tarî ramitî, enî ma xurê girênayne werdêne. de hema veşîbî.

babê xura vacî

mend, ma tîyaro şî hacaro hamey, ma va yarabbî ma seker? wallahî etya marê nê beno.

ma wuştî we, qewtî çol u çolistanî ma hamey hamey resay sembol.

sembol.

sembol babîyanê ma, qalikanê ma zedey askerî joy sembol nêdîbî. hameyne gava vatê sembol, ma vatê yarebbî nameycê çiyo, eno sembol helbet weşo.

nawo înanzî vatê, vatê feko fekê çemî, vatê kiçî şino, ser u serê çemî,  vatê awecê bahra. ma goşt ver u ver bahrî pewcenê, ma goştê xu wenê, ma tora vacî, kêf kenê.

ma va yarabbî ma mazî evca bidiyayne, merg emrê homayrê va agavî ma bimerdêne.

ey ma va gelo sembol seyîno, ma hamey(kewtî) sembol.

gava ma şî ser u serê bahrî, gava ma hanîyay goştê cêra, goştê cê hama nan u awe licoke nêkeno, dewêma nêkeno.

bîlesebe bî.

ma canêxu çurîmiş kerd lawo ma naro sembolî ser.

welle bi raxmê homay bi agavî,

eg ma binê bino darê debî, ma xurê tuy werdêne. eşkicê tuyan ma werdêne ma mendêne zey siyan, ma bê derd u bê kul bî.

ma enkazî hamey tîya yarabbî, de hayyy,

ti çi borê raykê ti kona teber dewêto kona to vîr.
şun u mekano verîn kono kiçî vîr.
rezê ma kono ma vîr,
pawitey ma konê ma vîr.
gulh u beyibê ma konê ma vîr.

nê hendî fistanikê verînî yenê,
nê hendî wero verîn yeno ma ver,
nê hendî ma tamo verîn vînenê, lacê min.

ma vanê,

axx axxx, axx ax
ma ew nan u doy xu bi werdêne,
binê "bido" dare de,
miyanê hêganê xu de, wa ma ancozî bi merdêne.

ma hamey kewtî etya.

de marê zaf geduk yeno ha!
marê geduk yeno!.

 ----daye kewte miyan, va : licoke vîrê cayra nê şino. daymale dewam kerd----

nê şino, vekodinî çîke çînîyo, hema licokê vîrê mira nê şina.

madew verîn weşo.
enkayîn zî? welle lawo, 
yanê ma tam tera nêdî, de şima enî kicî, de mend inşalla şima do bigîrê.

....
min nuşt la şima eşkenê etîya ra goştarî cê bikerê zî.Monday, October 07, 2019

catire

banî aynera, u xura bipersê, şima zanê catire çîyo? ya nê?

ayb u şerm tedîr ro şima hewenê.Monday, February 25, 2019

floransa

bî 2di ray ez şina îtalî. ena hewa 2diyînande, 3hîrê şewî u 4çar rocî ma îtalî'de derbas kerd.
ez wazena qalê rocê floransa bikerî. 

ha şimago vacê marê çi to u floransay tora. welle haqê şima esto, la reynazî hela bipersê qey biçî?(pas:Şener Şen) welle u bille min rewra zazakî çîke nênuşt bî, u ulan min tonêke pere xerc kerd ez çîrê piçê heway xu nêerzî ha :D 


destpek te ma bilêtê şiyayiş u ageyrayîşî girotî.
roma termînî <> firenze s. m. novella - trenitali.
 şiyayîş = 06:50şeşîrêpancasbivêro yazî hewtîrêdesbimano (serêsibay şafek te)
ageyrayîş = 21:53vistujoyrêpancasuhîrêbivêro yazî vistudirêhewtbimano (nîmey şewe)
  
la gava kiçî şino floransa, mecbur gere kicî serê ke berzo pisa zî.
firenze s. m. novella <> pisa central 
şîyayîş  =  08:28heştîrêvistuheştbivêro (ma 08:17heştîrêhewtîyesbivêro resayne floransa)
ageyrayîş = 12:32diyesîrêhirusudibivêro (miyanê rocî)

wel hasil u kelam bî enî 4çar trenan, ma 578panseyuhewtayuheşt kilometre rayî kerd u 5:53pancsaatîupancasuhîrê dakkeyzî wextê ma rayîra şî.
 
destpekê rocî bi tren bî ma gava resay pisa hendî saate bîbî dorê 10desî. ma henî keşmerî bi pisa kerd u ma geyray a floransa. 

floransa, bi min îtalî de memleketo en weş enowo. şimago vacê sebep? raykê banê cînan weşîke, kuçeycînan pakê u orjînalê. meydanê cinan hîrayê u her gu caycêra tarix yeno war. 

ew roc rojbînê özleme bî u ma araxê xu girot şî koyê michalengelo. zaf weşbî. zaf.

endêke :) 

Sunday, August 19, 2018

dinya rocêke wo

rareyan ez vana acêp ez zaf çî wazena ena dinyara? ey welle ti bihesepnê waştişêmin tenî kêfweşî u rahetîyo. la go heni vacê ti hendî çî biwazê. ezî nêzana belkî zî ez zaf çî wazena. kam zano? kam zanose wa bizano u ciwabê min bido! etya amrê ma en zaf 100se serre wo, ew zî kamî dî kamî nêdî. la hela bihesepnê, enkayde dinyade 7.643.000.000hewtmilyaruşeşseyuçewresuhîrêmilyonî merdim ciwêyeno, eno wextra rawer 100se serre şoro go çendê merdim gane bimano!?..

ez şimara vacî zaf tay, 150sewpancas-200disey serrî badocoy, go jo zî nêmano. ende merdîm go bimro!... la ma heme kewtê derdê dinya, eno çinyo, eno kemasiyo, gere ewzî bibayne, enî va çîke, ê wa gîke...

hiişş, dinya rocêke wo ewzî eyro wo...

Tuesday, August 07, 2018

hüsnü arkan, vengê cê zegur emsturamnê kewo u miyanê muzikîdewo.

hüsnü arkan,

eyro min goştari hüsnü arkanî kerdêne, wengêkew zelal. ana zerrê xura vano kî. manî tera tirkî vano la, bî rastî kiçî fam kenokî zuwanê muzikî çinîko :)

u min va ez dêrê "kırık hava" biçarnî zazakî, la ew çibî. min fam kerd ez ziwan kena xu vîra.

eyy lawoo, ma zazakî kenê xu vîra. zazakî beno vinî, destra şino!

wa reynazî ena dêra weşîke etyabo. goştarî bikerê u jo dest bidê min. ma biçarnin zazakî.gava min nuştêne, dêrena hüsnü arkanî da pero. nameycê : tutuşsun. serê tahir elçi de nuşto. wa ewzî etya vindero.

Sunday, June 11, 2017

dinya

amir hame bî 36hîrisuşeş, enî rocan ez sekena? rayke heta enka min ana zewac waştêne la min gorey zerrê xura joy nêdîbî. yazî êgurkî min dîne min qebul nêkerdêne :). wel hasil u kelam aha 2di aşmî badocoy ezo bizewecîyî. 

Sunday, February 22, 2015

yew rocde barselona: serêsibay 8heşt te wurzê we, bi vazdayîşan şo sagria famila, dima şo comp nou u maçê
Barcelona goştarî bike, dima şo flamenco u dima hetaa ti bibê serweş sangria bişimne.
Tuesday, November 06, 2012

Mirê deyîr vace (mi rî deyîr vacî)

ez nizdîra kewta belayke. 
belaykê la ana belaykêw pis nê, ma vacin şêrin. 

hevalê min ali(derhener) programeke anceno. program derhakê muzikidewo u heme piya 30hîrîs dekkewo. zazakî yo. 

mava belki ma habêke gotarvan bivinin. jo ronahi mabi. jo zî leyla. leyla henî baş eysayne u ali karer da go a henî bibo. ma henî têdir xebetyay. zuwanê cay henî xirabbî la min vatenê go leyla beşko enî karî bikero. rocê antişî hame. leyla zaf haniyayne kağidra, nê eşka rahat xeberî bido. wayirê cay (cafe)  vano leze bikedêne. ali strestewo, leyla strestewa, meymanê ma stresteyê,  ez kewta stres. 

welhasil ez biya gotarvan. u bi nîzde 10des bolumi ma antê. 4çar habîzî televizyonda vecîyay. u ma veciyay trt 6. ewcarozî kiyametêke.

la reynazî ma xerê programîra şî çewlig, merdimê baş u weşan nas kerd, hunermendê newey di, goştarî cinan kerd... şenahî u hevalê cay meryeme zî ewcabî, ma di roci inan dî, meryeme marê say solhanî ardî :).

weşbî, 

diyarbekîrde bi saatan qeybî televizyonî ma kewtî ro jobînan. texmin rasto newroz u endam, stanboldê dilbirin u şerif... :).

welhasil u kelam mirê kêf u derdê xu vace. :)

Saturday, October 06, 2012

licoke

licoke (dewe min) reyna biya zey 4çar seri verocoy. heme reyna kewtê dimay peranê rahatî. bişewe êganda nobetê malê xu gêne. vîz u vîzê arebey şarî yeno. xeribî yene mal persene. u çiw anayin. wel hasil zegur joy va: enican biyo zey colombîya.

ena hewe ma vaymin diyare, merdey ay tarik, yegenê min zeynep evin, şene u buware dir şî. dew zey hergu gave weşbî hela bişewe serê banira azman estarey ana weş eysaynekî. qe mepersê çîkew  ana weş rahat rahat kîçî ne eşkeno bivino, degir şîma vazene bivîne berê licok:)


Friday, September 28, 2012

min mekê zey xu, ez rayirê xura nêgeyrena a.


şima zanê Tirkîyede serê alevîyande ana zilm biyo, hela hela 1938 te dersimde çi bî çi nêbî, kiçî nêeşkeno qal bikero.
Bajar derhaqê aleviyandê vano kî: min mekê zey xu, ez rayirê xura nêgeyrena a.

enozi vatey dêre:


Tirkî:
Kerbelası, Yavuz zulmü, Dersim'i, Malatya'sı... (Kerbela, zilmê Yavuz'i, Dersim, Maletî)
Yine geldin zulüm çağı, bırak artık bu hevesi (Reyna hame vextê zilmî, fek enî hevesî xura vera)
Beni kendine benzetme, yolumdan dönmem bekleme. (min mekê zey xu, ez rayirê xura nêgeyrena a)
Mekan benim ben mekanım, beni kubbene hapsetme.(mekan êmino, ez mekan â, min binê mizgeftê xude hafs meke)
Yanarım dumanım yoktur, ateş benim su benim hikmetim çoktur.(Ez veyşena, dû min çiniko(çinyo). agir ez a, av ez a, kerametê min zafo.)

Zazakî:
Ez veyşena, dû min çiniko. agir ez a, av ez a, kerametê min zafo.

Kurmancî:
dişewitim dumana min tune ye...(Ez veyşena, dû min çiniko.)

Tirkî:
hikmetim çoktur. (kerametê min zafo.)


Wednesday, June 20, 2012

mirady - lê baranê


lê baranê lê (lê varite lê)
bibare ser berfê (bivare serê vewre)
lê baranê lê
bi bare ser çiye (bivare serê koyan)
re vekiri min bigîne ala yare (rayî ake min bere verê yarêmin)
zu bigêje hasrata tavên biharê. (leze bikedêne hasretê ticî biharî)

lê baranê lê

çiyayên dijvar rê limin girtine (koyê berzî rayî romin girotê)
ew berf u çiya bune dijmine min (vewrê u koy biyê dijminê min)
dest bide min lê barane  (dest bide min lê varite)
riya min veke (rayî min ake)
pe ku herim vê kadere* herim cem yare. (pê ez kaderê xu bişiknî u şorî  verê yare)

vate: mirady.

Tuesday, June 19, 2012

roboskî

nîzdê serê sera newî, xeberê ke xîrabê, serêsibaykêy pîs tê hame goşanê ma. va kî roboskîde 34hîrisuçar tenî bî bombane teyaranê tirkan hamey kuştîşî!!

35hîrisuçar kurmanc bê vatîş, bê pers bi bomban hamey kiştişî.
ocaxê şîma korbo zalîman. ocaxê şîma korbo, şîma rocekew weş nêvînê.

rojmaney u televîzyonê cînan heta saatê 11jondes - 12dîyes qe kalê merdan nêkerd.

vernî derê ilkay akkaya, newala kasaba de, apê musa bi vengê xuyo zelal vanokî:
jîbo me kurdan, zalîman lugetek nu çêkirîye, di lugate wan dê kuştûna me kurdan pakîjîye...

serra 6 aşmî derbas bî, hama joyzî qeybi roboskî ceza nêgiroto.

go roj bêrokî zalîmî bikoy bindest...

 

Thursday, June 14, 2012

bedêl

amrê min bi wendiş şî. 5panc serrî mekteba awlînê, 3hîrê orteyîne, 3hîrê peyine kerd 11jondes serrî.
3hîrê serrî zî qeybi şoğulî (meslek yüksek) bî 14çares serrî, 2di serrî teberra pê nêşorî askerî, bî 16şiyes serrî. 7hewt serrîzî qeybî malimî, bî 23vistuhîrê serrî...

herçu 7hewt-8heşt serra peyîne qeybi askerî tenîbî...

askerî, bimin dinyade en karô pis, ez bawer nêkenakî wexto ez şorî askerî go heşêmin serîminde bimano. ezo bibî gece yazî hece!...

zilmêkew pis, hem dewlete ra derban bo, nengan bo. hemzî şo cirê xulamtî bike.

bi 30.000hirishezar ez tera xelasiyawa (nîme da nîme mend).
gelo şimago vacê zerrê to raheta? nê!, yabele mecburî. rayî mirê nêmendbî...

Sunday, June 10, 2012

mirady - marmasî 2012

rewra ez nê eşkawa etîya çîke binusnî, nêza çirê ma kurdî seba ziwanê xu endêke bê xêre. welhasilukelam:

ez enî rocan mirady goştarî kena: vengê ke weş, muzîgêke modern...
şimazî goştarî bikerê:
playlist te (listêy goştarîkerdişî) 2di kilamî kemîyê: "leyla" u "meke". gava youtubede ca gîrotî ezo înanzî bikerî zarey lîste.

youtube - mirady - marmasî 2012 playlist

yazî:
Saturday, June 18, 2011

veçînayîş

ma rey xu da abdullah levent tuzel'i. bdp eno veçînayîştê heşê xu şoğulna u miyanterê kurdu sosyalistan de ittifak viraşt. şerafettin elçi, altan tan, sırrı süreyya önder, a. levent tüzel, ertuğrul kürkçü nişan da. leyla zana u hatip dicle reyna kewti meclis. %5.80 (sera pançnokteheştay) rey girot u 36 mebus şirawit meclis.

Saturday, April 30, 2011

rewş

hafteyke verocoy ysk va 7hewt habî endame bdp nêeşkeno biko weçînayîş! tofan virazîya. ciwanêke bismilde hamê kiştişî. reyna kurdistan gina têmyanro. enî rocan misir, libya, tunus hemecan temyarogunayewo. wa bixêrebo...

Monday, March 21, 2011

zevac

havelê diyare dilek:
ez vana qey 20-25 serriyo dilege u diyarê hevalê jobinanê vizêrî dilege gökhanîdir zewacya, gokhan çanakkaleraw, merdew diyare zi :)...
vîzeri ezî diyaredir şiya u zey hergu gave ez bîya kameravan (zazakî go kiçî vaco çî?), hevalê dilege bi ewca ma henî heberî da, bi sehtekarî (şîke) bî vayîre çiçege buke :)... babe dilege gava min dî zaf kêfê cê hame. enkade gardiyanê dedê hacîyozî...

u anakî ... ;)

newroz 2011

qeybi gurkî newroz hameyne roco duşem u ew roczî kar u xebatê insan esto, ma roco bazar şi kazlıçeşme...
bi rastî ez zaf wexto ma bi tren şîne meydan, ê insanî gurkî xurê hergugave bîne esparê trene şaş mendîbî :) rî cinanra bewlîbî:
vatêne:
enî insanî çara hamey?
çirê endekê millete zafa?
qey biçî heminandir kefîya esta?
çirê heme camanra giştanêxu vecenê teber?
çirê slogan erzenê...

sloganî ro weşê minzî nêşinê. gere merdim roco anayînde derxekê hakê kurd u kurdistanîde slogan berzo. la ma zey hergu gave sere apoyde sloganî eştî...

wel hasilukelam zor bizor (birakîzî hendî ca nêmendmî trene de) ma resay kazlıçeşme.
meydan vizikî ra insanî bî. heme can bibî kesk u sor u zerd. birastî varitera henî can çamur bî. la reynazî zaf muhim nêbi :). ez nê eşkewa zaf vinderî la vengê def u zirnan, govende, hagir u duman... newroz şima bimbarekbo! newroz piroz be.

Thursday, March 10, 2011

bêsebeb

Mikail Aslan - Zernkut - 2008 - Bêsebeb

Bêsebeb

Ax pepug ma rê biwano
Kes jûya xere nêvano
Senê zêwtîyê ma rê bîye (Seyîn zewtî ma rê bîye)
Sitê ma amên nêcêno (Şitê ma amîn nêgêno)

Locine de dûyê ma birîya
Wele herra ma vaydiya (Wele sere harî made biya vila)
Sarî rê vileçêwtîya
Xo bi xo adira çîka

Nonê ma de sole çîna
Bêçika ma hene nîya (Giştê ma bê hanêwo)
Şîya vîyale tometa
Kemera bele kuya

Usarî derê ma xureno
Laşer pisqîno cîya beno
Nêreseno derya yê xo
Rawu ra haware beno


Qese û Muzîk: Mikaîl Aslan
Vokal: Sakîna

Sunday, February 13, 2011

geyrayiş

mektebî 15pancîyes rocî tatildebî, saddam u şahin hameybî diyarbekirra, ma wurdiyandir zî şî sultanahmet, gülhane, eminönî, kadikoy...

şenay u buwarê zî hameybî. şêne 2di dersanra menda la reynazî mano başbo. buwarê xerîbê min tuk u tenî şirnaxtewa. xerê inanra diyarê u evinezî kêmade mendî :) fiştakê bena pile ha.

hal

devrim veng nêbeno xu, rewra min qe nêdayne pero, vizêrî min henî da pero seba internet kafey. amrêxu de kirix nêardbî karneycêde habekê bî...
nejbire veng nêbena xu, nê şerm, nê terbîye. vanê ya nê piyanz werd, nê zincî veyşa.
sozdare veng nêbena xu, zurî zurî zurî...
....

hal yamano...

askerî

askerî hamazî belay sareymina, haniko ez biya 30hiris serrî u tecilê minzî 2012dihezarudiyes te qedêno. enka ez vana belkî ez bikoy xebatêke u açaxî ez gere yükseklisans (ez zazakîcê nêzana:( ) bikerî. ena askerî ortera biwuştênê we go çika başbo!

dikim herim askeriyê, hawar dilê dilê...

burhan berken u koma dengê azadî vano:

kerwanê helebê:


hat karwanê helebê
hat karwanê helebê lê
hawar dilê dilê lê, dilê lê lê
danî lbinya medrebê lê
dimrim dilê dilê lê dilê dilê lê

tez kuştim tez helandim lê
hawar dilê dilê lê, dilê lê lê
keçka mehla serebê lê
dimrim dilê dilê lê dilê dilê lê

pêşya malê xendek e lê
hawar dilê dilê lê, dilê lê lê
neke limin henek e lê
dimrim dilê dilê lê dilê dilê lê

dikim herim sirgûniyê lê
hawar dilê dilê lê, dilê lê lê
dikim herim eskeriyê lê
hawar dilê dilê lê, dilê lê lê
destê min bkelebçe ye lê
dimrim dilê dilê lê dilê dilê lê

rewş

bi 2di aşmî u 10des rocî yo ez u hevalê xu murat ma internette pelgahan virazênê, bi rastî ma vacin se, ma viraştişê cinan musenê. hanîko ma pelgahê xu wiraşto :), u enkazî destê made habena karzî esto...
hela heta kinga mago berin...

Tuesday, December 28, 2010

ahmet kaya


biyo 10des serri. ahmet kaya paris'te, memleketê xura durî, xeribîde şî rahmet.
Ümit Kıvançî belewarê ke kerdo hadre, nameyce zî: Uçurtmam Tellere Takıldı...

kerem bikerê,
bi torrent biyarê war: thepiratebay, isohunt

internet ra goştarî bikerê: youtube, vimeo

Tuesday, November 09, 2010

e55

eno nuşte bi tlfoni u sere cayxude vezelnayi hame nuştişî. Teknolojî çika raver şiya kiçi tede hayret maneno.

Friday, October 15, 2010

dedaşma eyro kebabê ke viraş qe mepersê :) cağikî ana weşibi şima heta vacê, şahin wa sağbo ez bi di şewi meymanê cêwa. hevalecêzî zaf başê. basri, şaban, tuncay....
ezo dimara henîzî binusnê.

Tuesday, August 31, 2010

yenibeyran-fekêbeyra-hacêran dedê şexî-babo-dedê hacî

go enî rocanda 3hîre biray malê xu barekere, hela ma banim go çi bêro serreyma. degir ê nêkere bare îşêma zoro, ma açaği benê 6şeş tenî...

perçe-lete

30.08.2010,
ca dew: licoke.
kam serxwebun, şirin: dezay.
sebep: bilesebe.

vizeri perodayişeke ana bilesebe min di, serxi va tizbehemin çawa, şeri va toreçi moreçi u kewti pede, damance mamence, şer eyvanero guna aro, xanim yenge baacya, serxi da xanim yengerozî, tay mendbi ma jo bimrin. başbi şeri damençe nêteqna.

serx vano: ez nêşoğlêna, ro dadexu bêterbiyewo, musaw peranê rahatan, vano ezo şorî teber...
şer vano: şerin xura mano isotî dano dadexuro, goştari joy nêkeno...


wel hasil, dew marê ayni boy gi dana (havine ana vana)...

Friday, August 06, 2010

upwords

ma vizêrî upwords kaykerdêne, upwords bi 2di-8heşt tenan kaybeno u herten 7hewt harfan anceno u bi ê harfu bi çekuyananê verînan çekuyanê newan vineno. gorey dergî çekuy xuzê puan gêno. welhasilukelam ma vizêrî şande bi lafabey tirkî labele bi çekuyane zazakî kaykerd. ena seresibayzî ma henê çekuy nuştî:
kam, kalik, kurik, kovik, rîm, sîm, dar, darî, barî, mele, mar, kar, par, bar, amîn, por, şane, çime, çim, bar, zêr, zêrin, kol, kot, kotik, ardiş, ban, carute, carok, çar, dor, dur, enka, hema, eno, ew, fake, fors, genim, golik, ga, gul, gulan, gol, har, her, hîra, hewa, homa, hak, hal, hurik, kal, keyna, keye, keme, kurik, lal, buke, mazî, mîr, mor, mura, nan, nezan, ser, sere, sur, suy, sîya, şar, şorbe, şit, şitiş, şite, tar, tarî, têl, tuj, tut, vate, vayî, vetiş, wayir, zaf, zur, rayî, rast, çepbacik, balican, firingi, xewxe, miro, erug, encas, say, goz, beyiib, punik, niha, rîhan, xiyar, kuy, zama, keyna, lacek, daye, baba, pîr, run, nan, do, kocik, pîne, pîl, pîr, kay, kor, kil, lepik, goşare, gişnare, goş, gişt, çok, dest, ling, fek, zincî, biru, mijag, por, ki, dindan, qeşa, kevok, çinar, genim, engure, habutirşik, balalug, sêz, xub, tahok, kuncî, gunc, şekok, balu, şabalu, mazerîn, hawrer, valêr, gezi, gez, encil, tuy, tuyer, zerguz, gozêr, sayêr, zerdela, xinar, catire, deşte, vayî, rayî, kendal, baringan, qeys, qey, zinar, ko, sî, cisin, manga, bergîr, waşh, golik, viştera, nalike, delike, kutik, verg, delaverg, mere, muşokor, mês, meleşe, kêzike, zerketike, hhaşe, moncele, cahş, sembole, kerg, dîk, bize, bizek, tişke, kelince, karik, pîre, kal, melavî, qijag, teyr, kiramori, dakirnok, şalur, çuçik, başok, bilbil, hachecik, dice, şimşimok, kund, keku, leylek, hareweş, liwe, qanze, werdeke, miskal, muy, nok, şêr, piling, werşeq, mozebeşe, pirpirok, aspic, kespik, dondile, engemin, darî, wuye, vaştiru, zengene, mengene, torzîn, çakuç, bismar, qedum, birik, qeth, sirs, merî......

Monday, August 02, 2010

piknik

ma vizêrî şî piknik kam u kam:
dedê wusê, aysel abla, rojda, şahin, berfin, cihan, gizem
baba, daye, buwar, diyar, rona, şenay, nejbir, dewrim...
ma weş goşt u kebap werd...

Monday, July 12, 2010

hasip kaplan

eyro min xeberê ke vend. hergu gave ma nijadperestî tirkan u zordarî cinanra bahs kenê, ma vanê yew ziwan, yew welat, yew al ma perîşan kerdo. hasip kaplan vanokî:

“Vatişê ‘Tirkîya de wa kurdî bişênê cîyabîyayîşî zî qisey bikê’ tarîxê ma yê hezar serran rê, şehîdanê ma yê ke Çanaqele de têkîşte de rakewte yê rê bêhurmetî yo. No fikrêko hende tehlukeyin o ke ez eynî sey tesewuranê jenosîdîye yê Hîtlerî vînena. Tirkîya de eke çîyêk ke nêro munaqeşe kerdene estbo, o zî yekpareyî û yewîyîya nê welatî yo.”

aybo ayb...

çime: zazaki.net

Wednesday, June 30, 2010

geyrayiş

albumêkey mikail aslani bî: ageyrayiş, eno postêmin derhaqe geyrayiştewo, şima go vacê aleqeycê ciyo, tenî ez anka goştarî ê kena u nameycêzî zaf nizdo :).

ez qase aşmêke geyrawa
wan, akhdamar, bazîd, tebriz, tahran, esfahan, yazd, şiraz, kermanşah, sine, suleymaniye, halepçe, hewler, duhok, zaxo, diyarbekir, stenbol.

tirkiya-iran-kurdistan...

ezo dimara zaf binusnî la belê gere ez vacikî insanetî miyanê made bîya tay, hergu wurdî welatende (iran-kurdistan) insanetî weş bi. herkes waştêne alîkarî kiçî bikero. bêqêcê şoforanê taxi.

Friday, May 28, 2010

sine


kurdistanê îranîde en cawo weş sine (sanandaj) bî, hemzî merdimatîcînan zî zaf weşbî.
enî wurdî hevalî zî, gava ez parkêkeyê koyra hamîya war min tera rayî pers kerd, înanzî rayî nişanda min, ez henî şîya hetê warî, badîra min hende dî dimay min hamey, min dawetê kê xu kenê :) min va nê ez mecbura şorî otele... zor sipas hevalê weşî...

Tuesday, April 06, 2010

şer

eyro min http://www.collateralmurder.com/ de videoyke goştarî kerd. serê iraqi de leşkerê amerîka bi helîkopterêke geyrenê, kuçede qasê 10des tenî geyrenê, heni resman ancenê, destê joydezî damançeykew pil esto. welhasilukelam mêrik wazeno resm banco, leşkerî vanê qey bi rpg roket erzeno... heminan terama kenê, henî ewca mirene. habêke wazeno biremo, nanê êwazî, kono ard. kase 10 dakkey badocoy, bewlî beno birindaro, arebeyke yeno verecê, wazene alikarî bide birindarî, verni arebeyde dahabî tutîzî runiştey... leşkerî nanê înanwazî... welhasilukelam bênamusan qase 12diyes-14çares tenîye bêgunay kiştî...

şer...

ma zanêkî bi hazaran kurd bi destê zaliman hamey kiştişî, zafêcêzî bêgunay bî... eno video reyna mocnenokî, gava merdim bivazo, eşkeno merdimanê bêgunanzî dişman bivîno... bikişo...

ez wazekenakî rocêke wa paştê hemê zaliman bişkiyo...

Friday, March 26, 2010

bajar - nêzbe - ogît

ogît
nê la lao, ne lao, lacê mîno delalo
şîn meverde warê mi
nê çê çênê, khê çênê, çena mina delale...
çhîk meverde zerrîa mi

zora zora zora, zora
ma vetîme yî herdanê xora
zora zora surgin kerdîme
ta suka Qonya
bêjüan(bêzuwan) henî lal o kherr bîme
bêkes bêwayir bêcîran bîme
bê sir o bêsitar teyna mendîme
se vindîme

vera tîjî mineta sodirî
keremeta kila adirî
xusayisê Çhemî Munzurî
ayme xo vîrî
cîrananê nikay de haştîme
ra o rêçha xo vîndî nêkeyme
na herdê bimbarekî sero Şît ra nato eştîme

Wednesday, March 10, 2010

bawke & vinterland

hisham zaman, min heta !fistanbul de goştari filmanêcê (filmêcêwo kilm bawke u derg vinterland (zimistanistan)) nêkerdbi min bira nameycê nê şinawitbî.

bi rastî filmêcêwo kilm bawke zerrê merdimî peretnayne.
babî u lacecêwo kickek (9new-10des serre) koçbêr benê wazenê birasê norweç... resenêzî labelê baba yeno kafelnayîşî u tepya yeno şirawitişî.vinterland zî derhaqê xeribîdewo, renas norweçte tukutenîyo, dadî u babê cê başurê kurdistanîra keynayke vinenê cirê, fermesk. renas hanêno resmanê fermeskêra u beno aşixê cay, dawete cinan kurdistande beno, renas nêşino labele govendede resmêcezî esto :), wel hasil u kelam fermeskê ma yena norweç, la nê fermeske, nê renas, nêzî norweç zey resmanê xuyo! kulubeyê telefonî zî filmde mano merdimêkey birayînî.
hem hewes, hem derd... xeribî...
fragmanê vinterlandî

Tuesday, March 02, 2010

مهرحابا شعمارئ

بی قاسئ 10دهس روجی هز الفابهی ارهپکی شوخلئنا
نعزدی اشمهکه بادوجوی هزو شوری یران و کوردیستان.

klavyeya kurmanci sere win7 i de

verocoy windowste bi shift+3 u dimarazi zey harfe e, i, u kiçi bikerdene harfe bi kelay veciyayne, la enka ez ne eşkena ana bikeri (win7), qeybi ajoy ez ro klavyeya kurmanci geyrena/geyrawa.

sitey urmiyede çike min di.
gava min klavyeya
3. Kurdî-tr (li ser ya tirkî)
ard war kurdi - kurmanci veciya yabele eno gorey f klavyerawo.

sitey ekurdide zi:
Download Kurdish Latin keyboard (Kurdish Standard)
ard war yabele wano gera newera computer akere. mago deneme bikerin.
bade neweraakerdişira, enozi nebi.

minzi sayfeye windows answers(cevabe windowsi) de perse ke persa:
"i want to use kurdish Q keybord in win7" ma banin hela go kinga cevabeke bero, yabele ezo zi dewam bikeri belki çareyke ma bivinin :).

Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh


ma !fistanbul de şi filmê bahman ghobadi Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh yaz(Hayî joy pisinganê acemira çiniko). ghobadi qale filmî u iranî kerd vernî filmide. qalê rejimê iranî (diktatorî)(zey tirkiye u suriye), nêhakî, qedexê kerdişê muzikî, filmî kerd... goreyy rejimê iranîra muzikê pop , rock, hip hop muzikê şeytanîyo. filmzî derhaqê komêgurkî irande enî muzigan kenê debi.

badê filmira ghobadi cevap dayne persanê goştarikerdoxan, habêke fars mikrofon girot destê xu va çire şima iran xirab mocnenê ra? irande çikew anayin çiniko! hwd. law zey tirkanê etiyay, dewlete hergu gi wena, labele merdimî gike nîyanê verê çimanê xu, gere bêro serey cînan kî bizanê...

dest, zerre, fikir weş ghobadî, homa tora razî bo, to heta enka derhakê kurmancande zaf filmê weşî antibî enozî derhaqê zulmê dewletê iranikî serê çand u muzikî debî. ... baş bî zî.

Sunday, February 07, 2010

sêvaz 93

serre 1993hêzarunewseyunewayuhîrê, ez hama kicqeka, 11jondes-12diyes serriya, televîzyonande xeberê sêvazî estê, vanê ê gurkî şeriat wazenê (hizbulşeytanî) otelêke veyşnawa 35hirisupanc tenî tede veyşayê yazî dumanra merdê. 35hirisupanc tenî!!! u vernî kameranda, vernî polis u cendirmande, vernî itfayîde, vernî çimanê serokvezirê belediyeyîde, vernî çimanê hazaranê merdimânê(hayvananê) sêvazîde...

a rocîzî bewlî bîbîkî, ena dewleta bênamusê, gava mesele can u malê merdimanê gorey êra(dewletera) nêfikirêna beno, nê xu têdana nêzî dimara ceza dana...

sivas '93 derhaqê ê vextîde belgefilmke u şanoykew weşbî, heme çî, gorey vextê bîyayişê cê u ana zelal mocneno ra kî, zerrey merdimî perçe keno. kiçî rasta rast vinenokî 35hirisupanc merdimî verê çimande senkî hamey ketilkerdişî...

Saturday, January 16, 2010

kâr

xasê 9new serrî (xasê çiyo yaw, tam 9new serrî u 3hîrê aşmî) ez kârêkede şoxulyawa, wextêkew başbî mirê, ez hem kewta mektebe, min malimtî wend, hem eşkawa bişoxulyî, hem min perey top kerdî, hem sigortayê min hame dayîşî. wel hasil u kelam mirê zaf başitîcê bibî.
yabele gava cay kârî bewlî bikî yeno rotîşî, wextê rotişî u badê rotişî zaf zahmet bî, ew wext mirî zegurkî bi 10des serran bo. stres, derd, kul, bewlî nêbî go kam sebo, henî hevalî kârra vecîyay, henîyan istîfa kerd. tofan...
8heşt serrî u 5panc aşmî ez şîya karaköy, caddeyê bankan, caykew weş, bînay hemê rum u ermenîyanra, cenevîzanra mendê, kanê yabele weşikê, hergu cam u çerçeveycinan, balkon u ortmeycînan bî ana weşî... kiçî panc dekkeyde resayne haliç. bahr. çuçikê bahrî, gemî, sandalî ... kuley galata, camî...
8heşt aşmî ma naray şî plaza. groupama plaza, ayazağa debî. caykew nefesê kiçî nîno. hemecan camo, yabelê kiçî nêeşkeno akero, 17hewtiyes-18heştîyes katîyo serê ardîde, 5panc-6şeş katî zî binê ardidew, ma katê 10desinandebî, hergu roc zey hafsî, rayke saate 10:30desunîme de rayke zî saate 15:30hirêunîme de ma vecyaynê teber keybigurkî ma hewa bigîrin :). caykew 500pancsey merdim şoxulyayne, kiçî nezaneyna kamirê silam bido kamîrê nêdo, merdimî endekê zafîbî yabelê hevaltî zî endêke taybî.
wel hasil u kelam ez nêeşkewa zaf vinderî, ez tera vecîyawa, enkade veng u vala wa :)
serrê sibayan ez vazdana, ezo mektebe nizdîra bikedênî.

mago banîn ezo enka sekerî... go rayî ma çaro şoro?

Friday, January 01, 2010

roj vejino

Roz Vejîno (roc vecêno)


Roz vejîno tarî sono (roc vecêno tarî şino)
Dîna-homete piro gulo nuro (dinya u alem bi gul u nur biyo pirî))
Hard u asmên sama sono (ard u azman sema keno)
Heq heq vano çerexîno (homa homa vano çerexêno)
Pîl u qiz amo darede ro (Pîl u kicî hamey dara ro)
Heq heq vano sikir keno (homa homa vano şikir keno)


Heq je Mihemed-Olî aseno
Roz u tîj esqê deyra vêseno
Îsm u cîsmu sizde beno
Heq heq vano çerexîno
Cemal cemalî vîneno
Heq heq vano sikir keno


Qom u qevile amo têlewede ro
Kewto tewt jar u jîvatîye keno
Venga Sultan Duzginî dano
Heq heq vano çerexîno
Ma ve xatirê sewda weşî sano
Heq heq vano sikir keno


Kilam u qeyde: Khan/Sey Mahmut Yıldız
Aredaoğ/aranje: Kemal Kahraman

Sunday, December 27, 2009

aşura

konserêkew weş, balkêş. Bi hergu ziwanê mezopotamya, anadolî, rumî, acemî...
kalê dewletê tirkan u vinîkerdişê(vinîbîyayîşê) ziwanan kerdêne. bi hergu ziwan derî, lawikî wendî. ma reyna di kî, jo ziwan, jo milletê tirkan çikayke xirabo...

aşura, wextê nuh peygamberî de, 10desê aşmê muharremîde, gava gemî xu serê cudîde nawo ro, bi çiyê werî gurkî tedir mendê, çorbeyke viraşto, tede: fasuley, germî, nahay, engura wuşke, genim, zerdelay wuşkî, gozî, beyibî, findikî vs. esto. germin zî , serdinzî yeno werî.

daymal

daymalê vato: merdimêkew 40çewres roc goşt nêwero bê îman şino :)...

Monday, December 21, 2009

luwe u şêr

luwe u şêr benê hevalê jobinann. vanê ma emsar ard biramin, şewrê xu kenê (plan virazenê), ardê ma esto, ma gerê şin citê, çi lazimo:
sirsî, alet u nîre marê lazimo,
hayde ma vegirin u ma şin,
luwe şerî rê vana:
ro min, kitr u kitr u kitribê roto piçêke sirsî u alet u nîre
ma go şin cite...

hela bay luwe ra :)

kitr: tahteykew kickeko(kasê bincewêke) pê nîre u alet nanê pewa.

Wednesday, December 16, 2009

memo

emşo min hewnê xude memo di. homa mekanêce cinnet kero.
keyeykew 2di kat, osman u habêkê keyna(rîcay nîno min vîr-destê rastê osmanide) u memo verêcedezî dad u babê min estê, ez hanêna rîcêra, ez vana osman ew kamo verê todê vano jo çinîko, rikew ana pak, temîz, porê xu newe tera kerdo, enka varo wo, ez vana memo merhaba tore ti sekenê heweno :), rî ce çimanê cê miçkena, ez çildana paştêce, min heni beno ez vana ana mekê mîn megî we wano ma biray jobinanê ma nê kerin go kam bikero... ma henî çiyanzî xeberî danê lê nîno vîrê min... ma dimara şinê cayna, keyeyna, ez geyrena a keyewo 2di kat ana biyo wêran, veyşawo yazî vengo... ez açagiî fam keno memo reyna çinîko ez xu rî ser ezena ard u bermena... oy memo memo ti leze şi leze...

Tuesday, October 27, 2009

xelat

ma mailadir rayîray, ma şinê elcewaz, tetwan ra ma gava kewtî rayî, merdimêkew xelat te esnafo u ewca nişenoro madir hevaltî kerd. rayîra qalê weçînayîşê 2008dihazaruheşt î kerd, va: mhp xelat te qezenç kerdo, xelat kewto deste kutikan, çi xelasyayîşêkew weş :). welhasil u kelam mîyanê tetwan u xelatî xura zaf durî nêbî. rayî ver u verê behra vanî bî u marê weşbîzi. ma gava resay çarşî xelatî, ma bî peye u ma hîvî arebey elcewazî vindertî, mizgeftêkewo weşê viraştebî...

Thursday, October 22, 2009

bêdlîs

maila tutê dedêmina, 20vîst-22vîstudî serrîya, emsar kewtebîya öss u zaningahê erenî de "işletme yönetimi" qezenç kerdo. mazî va ma têder şin bêdlîs, ma qeydê zaningahî bikerin. a şewe ma qe idayet abla da mendî. ma serrê sibay saate 9:30 de bî espare otboze. ma va belkî mago leze şin, ohooo rayî virazenê, bewlîyo go rayî bibo kilm gava xebatê cinan bikedîyo, la enkade bêxecê rayî dergkerdişî gîkerê zî nêbine eno xebatê cînan. rayîra gurçikê maila decayne, pîray rayî xirabebî. wel hasil u kelam gava bêdlîs bî nizd ma xura şibî...

wexto gurkî ma çimê xu kerdî a, ma miyanê sîyandebî, nêsî tenî nê mîyanê sîyande keyey zî estê, waewww eno çîyo, ma zerrey newalê kero şinê, tengek, hem hetê rastî u hemzî hetê çepîde keyey, bewlîyo dereykê ortey newalî ro şino, kahwey... ana tengasî kew pîl, ca gurkî ma bî peye, tam ortey newalîbî, kat bi kat keyey, hete corê newalîwa bîne berz. cacnkew kiçkek, ma şî ziraatbank persa, xura çarşî kiçkeka hemeçî têverekê jobînano. tamam maila zî piçêke xu viraştbî, pantor mantorocay henî weşik nêbî, la reynazî merdimê(mêrdey) bêdlîsî qe efendî nêbî. to vatêne qey qe keyna nêdîyo...

1jo-qeyd
2di-rayî elcewazî
3hîre-soforo bênamus
4çar-homa vedatîra razîbo
5panc-homa des ray perîhanew kê önderîra razîbo
6şeş-rocê diyinan

Wednesday, October 21, 2009

1jo rayî

ma 3hîrê tenî bi firok(teyare) şî diyarbekir, dilbirîn, rêzan u ez. 2di aşmî verocoyra ma biletî girotî, pê ercanîbe :), u firokgeh zî cahnmew sîyadebî... bi firok stanbol ra diyarbekir saatêkew nimo, ma avcilar ra nizdê 2di saatîde bizor şî firokgeh. firokê ma awlocoy şîne ankare dimara ewcara şîne diyarbekir, welhasil u kelam, ma xu weş xapêna. qey bi gurkî piçêke ercanbî ma hem rayî kerd durî u hemzî ma namey "sabiha gökçen"ezî* mecbur şinawit.

(sabiha gökçen: tutê atatirkîya (sey (sêwî) menda birastî tutê armanîyana) u biya pilot (firok ramena) u wextê kerkelayê dersîmide bombebaran kerdo, qetlê bihazaran kurdan bidestê ena ... ewke bîyo.)

Tuesday, October 20, 2009

bê xer

Waeww
bî çendê aşmîyo min bi zazakî çîke nênuşto, ayb u şermo pîl.
etyara pey hergu roc nuşteykê gere ez binusnî.

1jo-rayî
2di-bêdlis
3hirê-xelat
4çar-tetwan
5panc-elcewaz
6şeş-mardin
7hewt-dew(licok)
8heşt-diyarbekir

enka 20vist ê aşmewo, anakî 8heşt habî nuşteyma kedenê :)
(ezî bixu bawer nîya la reynazî homa pîlo...)

Saturday, August 22, 2009

qurban

qey bi gurkî ma keye girot u ma deynê cê qedênay ma haftewo bîn, qurban sere birna u ma keyede nan da.
kam hame:
wusê, aysel, gizem.
feyma.
songul, saîd,
semra.
sevîm, avzem, zerya.
şayda.
vedat, alîcan.
zozan.
rifat, hecîce.
besra, berivan, delîl.
reşat, kamile, perîhan u dade cay.
gulistan, avşîn, rojbîn.
gulistan.
dilbirîn, rojbîn, lorîn.
necifa, zelal.
bedrî, u pirekê cê.
muzaffer, husna.
nîamet, munevver.
tarik, diyar.
mecit.
eşref, emina, helîn.
gizem.

wa ling u destê cinan saxbo.

Thursday, August 20, 2009

zazakî.net

ez eyro rastê malperê (keyepel) zazaki.net î hamîya. bi rastî zaf zî ro weşê min şî. heta enka grubê vateyî çikew anekî nêkerdbi yabelê eno keyepel, go internettê vengasîyê zazakî pirîkero.

ti bixêr hamey zazaki.net

Sunday, August 16, 2009

aramê dîkran

bade mihemed şexo ra, zey ê bi saz u vengê xuyo delal, aramê dîkran zi şî rahmetê homay. bi armanî bi kurmanci u bi zazakî kîlamêcey weşî bî, merdimêkew weşbî. her dem kalê kirkerdişê tirkan u xelaskerdişê kurdan kerdêne, bi rastî hemê kurdî kasê ê gurkî kê aram dîkranî xelasnay baş nêbîyê, zafînan kiştêşê armanîyandê rol giroto(eno aybêkew pîlo...) la reynazî.

awlocoy va go mezelê cê diyarbekirde bo, yabelê dewlete nêverda. brukselda defn bî. wa mekanê cê cinet bi

derê xuyê "te ez kalkirim" de vano aram (vateycê: ebdulmesîh efrînî), "li mirinê çare nabe ."(merdîşîrê çare çînyo)...

hey dilberê, wexta zeryam nişan kirin, nînagan, şew çu, xemilî zozan, sebre dila...

oxirê xerîbo aramê dîkran...

Thursday, August 13, 2009

vate

serre sibay ez gava keyera vecîyawa teber, şêne zi ayabî, bî çende rocî ez kona herey, bişewê şina keye, min va ez eyro zî kona herey: u banî tera sebi :)

şênayî 13.08.2009(hiriyes, tebax, dihezarunew) 07:25(hewtîrê vistupanc vereno)
ezoto tino bikeri ha!
welat 07:26
ezohabeke torodi go ziçeleto fekê tora veciyo ha!
şenay 07:27
ezo to kinê desirodi ha!
welat 07:28
ezo to ardwa paên keri ha
şenay 07:30
ezoto dewxera beri
şenay 07:32
ehe:)
welat 07:34
ezo habeke torodi tigo ard u êzman teder bivîne
şenay 07:35
wuys ezo habeke torodi tigo wace warakay min merdênê
welat 07:36
ezo habeke torodi tigo xu sas bikerê
şenay 07:37
ezo habeke torodi mezgeto go wila bo
welat 07:38
ezo ana torodi ti go nezane ti birême ca
şenay 07:38
ezo ana torode tigo bikoy kuncikeke
welat 07:39
ezo ana torodi go aweto veciyo
şenay 07:41
ezo ana torodi tersanwer tigo mizixude bikerê
welat 07:44
ezo to ana bitersni tigo hergu hewnê xude se ray bigunê ardro
şenay 07:45
ezo ana torodi tigo bibe lal
welat 07:46
ezo habeke torodi tigo biperre diyarbekir go biletê to tews soro
şenay 08:02
ezo habeke torodi tigo azman bikerê kule
welat 08:04
ezo habeke torodi go dinya ana rosin beyso
şenay 08:05
ezo habeke torodi tigo bibê gec
welat 08:06
ezo ana torodi go hisre cimêto bikedyê
şenay 08:07
ezo habeke torodê gozlugeto bisikiyo
welat 08:09
ezo ana torodi go astêkê to bibê toz kiloyke toz habêke otoboz
şenay 08:12
ezo habeke torodê astig u otoboz tigo bivini ha!:)
şenay 08:12
ezo habeke torode poreto go birisiyo tigo bibe kecel
welat 08:14
ezo haeke torodi go hawarê to soro êzman
şenay 08:16
ezo habeke torodê tigo bimre u tigo neske hendi habeke mirodê
welat 08:20
ezo habêkê torodî go hendi hes tora nêveciyo
şenay 08:33
ezo habeke torodi tigo nezane sebi to hendedi nimeyto siyo binê ardi
welat 08:40
ezo habeke torodi ti go boy bidê aynî zey enkay
şenay 08:42
ezo habeke torodi mese miyane gi hemme berê sareyto
...
endêke :)

Thursday, July 30, 2009

kumbağ

şewê 3hîre tirmehî de ez şîya kê alîgulî... pes3hîrê bi keye de :) ma 4çar(alîgul, sinan, hevalê sinanî) kirasey, kali niştî ro pes2008dihazaruheşt kaykerd heta saate 2di-3hîrê... serê sibay zi ma wuştî we şî hetê tekîrdaxi wa, xebatê alîgulî bî a kîşte, ma şî kewtî bahr, ê zî karê xu kadena u hamê verema... wexto ma kewti denîz hewa xerapya burusk miruskî eysay u varite vara :) ma bine varitede kewtî bahr... heti şanî, rayî ageyrayîşî de, ma şî meşhur tekîrdax koftecî sî... bi rasti zî tamê cê weşbî... ew şan moralê alîgulî xerapya, mesela askerî bî. mesalayê askerî de moralê kamî nê xerapêno kî!.. ma ew şew zî kê alîgulîde mendî serre sibayzî arayîka weşe :) hak u pastirma, peynir, peynir o munde, engemin, runo teze...

Tuesday, July 28, 2009

derê koyan yenê tever. (İnti İllimani - Moğollar - Agire Jiyan - Sesler ve Düşler)

konsereke bi namey "Dağların Ezgileri Buluşuyor" bî harbîye de, 3hîrê tirmeh de...
ma 3hîrê teni bî. ez nadia u zeynep. wext weş derbas bi awlocoy agire jiyan veciya sahne. la hama însani weş top nêbibî, u agire jiyan zi: hem veng hem zî hadrebîyayîşra xirab bî. en weş moğollari konser da. zazakî u kurmancî de min u nadia derî çarnay a, italyanî de zi zeynep e...
Întî Îllîmanî zi şîlî ra hameybî, derê serhîldanî u azadî vatenê...

Wednesday, July 08, 2009

aç kurtlar (vergê veyşanî)

2di tirmeh roco pencşem badê filmî yilmaz gûneyî - hêvî ra ez şîya "vergê veyşanî", ewzî filmê yilmaz gûneyî bî, yabêle qe nêmendênê hêvî... ne weşî ke, ne mesajê ke. zey fîlmanê westernî bî. dikşin dikşin demençey teqayne, eşkîyan jobînan kiştêne... cayke tenî, pîrekê malimêke hamîbî remnayîşî, çende aşmî verê eşkîyande mendebî. gava yilmaz gûneyî xelasna u arde verê merdayday, mêrde pîrekê xu qebul nêkerd. ewca yilmaz gûneyî va kî: mêrdetî: kîçî pîrekê xu bi enî halî, paştî ser verdo nîyo!...

çaxê qeşa 3hîrê

muharrem hevalêmînê karî, 1jo tîrmehî roco çarşem ma şî çaxe qeşa 3hîrê u hemzi kastikî 3hîrê boyut bî... la çî feyde bi berçîm u çîmanê mînî xerepyayan min gîkê nêdî... u hemzî bi ziwanê îngilîzî bî...

min tera çîke fam nêkerd yabele 1jo u 2dî cê weşîbî, enozî hewes bî yabele mîn va ya mîn çîke nêdî qey bi ajoy ezo raykezî normal goştarî bikerî.

umut 1970 (hêvî)


30hîris hezîran roco sêşem ez şîya fîlmê yilmaz gûneyî, nameycê umut(hêvî) bî,
yilmaz gûney koçberê ke bî, dewra hame bî sukê edene u ewca arebecitî kerdêne. bê pere mendbî, bi kulfetê dadê xu, pîrekê xu u 4çar tutê xu... arebeycê kan, kantirê cê kal, kê cê wêran bî. herkesî rê deyndar bî. gava kantirê cê merd açaxî, deydarê cê arebe u kantiro bîn bi zor rot...

hevî keyce tenî mendbî, ewzî ro zêran(xezîne) geyrayîş. ambazêkeycê ana tera vatêne malaykew zaf pîl esto cay xezînî zano... wel hasil kulfetê xu rê 40çewres kaxit naro u va ezo heta 15pancîyesê ke bi zêr u peran bigeyrî a... 40çewres kaxit...

filmêkew ana zelal ana pak, fekîrî ano keno zerrey çîmanê kîçî. bi hisran...

Sunday, June 21, 2009

oy felek

Oy Felek

Oy felek ji bo çi te ez hiştim ji hevalan(oy felek qey bi çî, to min durî fina ambazanra(heval))
Emrê min çardeh e ez xuya dikim mîna kalan(Amrê min çariyes o, ez zey kalan eysena)
Carek bi tenê oy felekê mirada min te bi cî (cih) ne anî(rayke tenî oy felekê to miradê min nêard ca)
Wa bi derd û kulan ev dilê min her dinale(bi enî kul u derdan zerre min ana naleno)
Oy felek oy felek oy felek…

Oy felek ji boy çi (te) mirada min bi cî ne anî(oy felek qey bi çî to mirade min nêard ca)
Maldarî li ba min çû feqîrîyê (li) cem min danî(maldarî min raşî, feqîrî da min)
Wa (ew) hevalan ez bîr kirim teva pişta xwe didan min(ambazê min kerdî xuvîra, heminan rixu çarna a)
Wa (ew) xudîyan ez firotim bi erzanî(vayîran min rot bi ercanî)
Oy felek oy felek oy felek..

Gotin û Muzîk: Seîd Yusif

Saturday, June 20, 2009

adaleto bênamus

reyna adalet reyna tirki...
uğur 12diyes serebî, bi gulanê polîsê tirkan hame kiştişî. mahkemay tirkan u adaletê tirkan ceza nêda polisan... meşru mudafa...

bêrehmî...
zalimî...

rebenim rebenim rebenim...

Sunday, June 14, 2009

adaleto bênamus

enî rocan tute 13hîrîyes-18heştîyes serrey qeybugurkî, si erzene polisan u sloganan erzenê dewlete, mahkema benê u cezay bi serran gênê. habekê dihabîzî nê... gorey radikalira miyanterê serrekede, 82heştayudi tutî, 373hîrêseyuhewtayuhîre serrî ceza werdo... kasê amrêcînan...

qey biçî?

adalet!

wey adeleto anayîn...

Friday, June 05, 2009

rocê nêbaşî

serxwebun,

nameykew çi weş... tutê dedemin hacî,
xortêkew baş, la dinya pîsa...

di serî verocoy gava newa esrar hame dew ma va banî oynê dewletera, go enka serrêke diserrî verdo devicî esrar biremê, henî go peranê veşan bidarêwe, henî go nêeşke çîke bikerê, go henî bimusê bance, xortî u merdey go bimusê peranê rahetî, gere u teşkeley go veciyo orte, dimara go verera bikefelno u bikerê hafs...

aynî anakîzî bî.

30hîris-40çewres merdimî dewêmara tenî kewtê hafs...
tutî kiçî zî musay antîş.
gere u perodayîş vecîyaw orte.
henî bîye zengînî...

peyîna peyîne serxwebun zî hama kefelnayîşî, eyro tewkîf kerdo u şîrawîto hafs...
xortêkew baş, la dinya bi rastî zî pîsa... înşallah wextêkew tay boro, hafs te tay bimano u gava veciyazî, wa çiwo anayinra durî vindero...

rocê nêbaşî

birusk, tutê muzaffer u hûsna...

qase 4çar-5panc serrê verocoy reyna serê biskilêtede -arebeyke peypeykî hamebî çibî- lingê cê şikyabî. emsar reyna serê biskilêtîra guna aro, naray serey çi gunaw ardro. vane gava bixizm serey kiçî bigino ardro, mezgê kiçî lekeno u zerrey serey kicîde damar mamarê ke bivisyo tehlukey (beyin kanamasi) gunîhamîyayîşêmezgî esto. birusk, di roci peser şî hestê la doktoran va çike çinîko. la keyede kinga nan boro virêtêne. u doktori ana vane gava serey şima bi xizm guna caykero u dimara dewx mewxê şima şoro u şima biviricê benokî gunîhamîyayîşêmezgî bibo, leze kere şorê haste. badî di rocan sere sibayke birusk bi decayişe serey xu hendi nêeşka vindero u reyna şî heste, cade girot amelîyat, enka haniko vane beno baş... homa sîlametî bido ci, înşallah nizdîra çîkey cê nêmaneno...

rocê nêbaşî

devrim biraymino kiçkek, bade 5panc habi keynan hame dinya, ma bî 2di biray u 7hewt way...

11jondes serew, ma piray tera vane bê diyar u bê diyar, la veng beno xu! ge dimay tope wo ge biskilête rameno, ge geyreno...

enî rocan bi biskilête hevalê xu geyreno, sele(ca wo gurkî kîçî sero kinê xu nana ro) çinîka, hasinê selî zey çikî vindarte wo. eno begê ma zî hayî roxu nêveceno u destê keyxu vera dano.. ew dakkede guneno aro, u hasine selî, palusey lingecêde çik beno. bi rasti gozê ke ca bîbî a, başbi paluse de nê damarê ce bi kî gunî trera bero, ne sînîrê cê bi kî nêeşko hareket bikero, nêzî resabi astîkan kî bişîkyo mişîkyo...

homa tera razibo, eşrefî zaf alakeyma kerd kî ma berd hestey bakirköy u deşt paluseycê...

rocê nêbaşî

hemeçî hîrê aşmî verocoy dest pêkerd, tutê xalemin memo bi guley kewo bênamus, bîlesebe u bêhak, bê gune şî rahmet. heta a roci zaf rayan min vatêne çi rocê rahetê, ez rewra nêbermawa u hwd... la gava çikewo xirab yeno serey kiçî , kîçî a çaxî fam keno dinya çi zalîma...

ew tenî nê, gava çîkew anakî yeno serê kiçî, merdim daha weş hanêno dor u verêxura. gere, pêrodayîş, fesadî, çîm veyşanî, nefsekerî... enî çîyê pîsî, yabele her merdîmîdîr zî estê, ana kîçîrê veng u bîlesebe yenê, ana kîçî famkeno kî dinya joyrozî nêmanena... welhasil u kelam heşê merdîmî ana sere kîçî.

cay memedî cîyawo zerre mînde. ha gîdî ha vîrê kîçîra şoro. la dinya geyrena, roj bi roj ma reyna konê miyane çarxe feleke.

oy felekkk zalîm felekkk.

ma reyna heşê xu bi çîyanê bîleseban kene pirî.

Thursday, April 30, 2009

Sira Sibê

Sira Sibê

Sira sibê li bab û dara hewrê Veciniqî û hişyar bû (heway serê sibay wuşt we, dalê veciniqyaw u bî aya)
Tevziyek da xwe tevziyek kûr û rahişt(tevzi ke da xu, tevzi kew kur u wuşt we)
Bilûre danî ser diranê (bilûre xu kerd fekê xu)
Ji sedsaliyên dûr û ji kezeba kûr sitira(se serrî dur u kezaba kur ra veng da)

Kaniya bin dara hewrê(yeni yo binê dale de)
Bi dengê bilurê re nehwirand(bi vengê bilûrî dir nehwirand)
Hêstir werwirand melûl melûl(hisrî kerdî war melûl melûl)
Dilê heyvaji kovanên xwere(zerrê aşmîzi derdê xurê)
Kerî bi kerî kezext û dirand(lete bi lete tera kerd u perçê kerd)

Bilbilek firî ji hêlîne(bilbilê ke pera alingê xura)
Çu danî li gulya gulê(şi naro serê gulî)
Xonçeyan mijand ji pêsîra xwe
Berda dilê wan ji xuriyê
Dilop dilop niqutî û xurî
Niqut niqut nizilî û xurî

Di dilopa paşî de sefeq beyan bû(dalpew peyînde bi şefaq)
Ji bilûrê his birî kanî xayiş ket(bilûr beweng mend, yeni xayiş kewt)
Li bine kema gulê bilbil ji can bû(bine kema gulîde bilbil zi can bi)
Jînek nû dest pêkir bi sira sibe(pirekêke newera dest pêkerd bi heway serê sibay)
Şefeq zelal xuza xuyan bûn

Gotin: Rojen BARNAS
Musîk: Ciwan Haco

Wednesday, April 29, 2009

min ew kesem

Çar Newa,

...

Lem bazar e bêrehme de
jiyan herzantir e le nan

...

Min ew kesem
Min ew kesem hemû rojê
Jiyanî em rom difroşim bo kirînî nanî sibeyî

Em rom dîsam hatûme der hey jîn hey jîn
Jiyanî em rom bifroşim
Lem nakirê xavenînen lem nakîrî

Hana yekim pingawete bîn û gero
Hey dad hey dad hey dad hey dad
Lem bazar e bêrehme de jiyan herzantir e le nan
Gotin: Rebwar
Muzîk: Asoy Selte

http://www.ronibaran.de/

Wednesday, March 18, 2009

jiyan herzantir e le nan

cilê ma mare pîl yenê, eee pantorê ma nîyêkî, vanê ya gere kiçî roşande katlix xurado. bigeyrê babêmin bigeyro, roşano... ma şî filmêke, nê difilman, yabele ma dimara va ma şîye mel gibson-breave heart. zurebî... ciwantî... belkî en karo piso ma têder kerd eno bî... dimara eno fîlm oscar moskar girot, ma zî peynî zure xude vindertî...

bi serran xebetya, her karî ra va e, sabir kerd, serrê linganê xu de, bi xiretê xu vindert. zewecîya homay dahabî tuti day ci, baş bî zerre joy nêşikitêne...

amir bewlî nêbeno kiçî çara beno ça, ça qedêno... bi guleyke kediya ê biraymin memo... ma bi destanê xu kerd binê harî... va homa mekanê cê cinnet kero... merdimêkew ana baş... tutanê ce irem u hamza rê rahmet bikero... va amre inan derg u weş kero... wa zey babê xu başî be...

vanoya rebwar "min ew kesem" de, jiyan herzantir e le nan(amîr ercano gorey nanira)...

Sunday, March 08, 2009

dedê

dedê şexî cezayê xu kedêna u hafsra vecîya, homa reyna çikew anakî nîyaro serrey cê, çimî roşin...

Thursday, February 19, 2009

loresima (aliömer-beybûn)

Hozan Beşir bi vengê xuyo xweşik, zerrê xuya zelalera vano:

Saçlarunun karasina kar beni,
(saçlarının karasına kar beni)
(min bike miyane sîyayîye porê xu,)
olam gece misali. etme naz
(ez bibî zey şewe. meke naz)


Gözlerunun mawisine çal beni,
()gözlerinin mavisine çal beni)
(min bidê miyane şînê çimanê xu ro,)
olam derya misali, sudenaz
(ez bibî zey derya. sudenaz.)


Al beni al koynuna,
(bigî min, bigî verekê xu)

Al ki can bulam canından.
(bigî, can bidê canê min)

Oy oy loresima...

Nazeninsun kar etmez bu serzenuş,
(naz edensin kar etmez bu serzeniş)
(nazdara min kar nêkeno hawarê min,)

bulbulün güle figanı neki.
(fikiyayîşe bulbulî bi gulî çiyo kî.)

Mecalım yok yetmez mi bu cilveyiş,
(mecalê min nêmend, bes nîyo eno cîlwe)

ölümünsun keder dediğun neki.
(ölümümsün keder dediğin neki)
(merdena mina, keder verde çiyo kî)

Monday, February 16, 2009

güz sancısı (decê wesarî)

filmê kew sist bî, snkî vacî gere henî zî hareket tede bibayne. film kalê 6şeş-7hewt îlonî kerdêne. nika şima zanê ew wext tirkî bi zuran u xapenayîş şîbî serrê rum u armenîyan, mal u dikkanê cinan talan kerdîbî. nizdê 3.200 dikkan, keye, mekteb, kilîse ... talan bîyo.. bi hezaran rum u armanî cay xura biyê koçber, mecbur mende biremê şorê, u cawgurkî fîlmzî tede derbas beno, eyro nameycê caddey istiklalîyo, her gu roc bi hezaran merdim tede bi keyf geyreno, turistî yenê geyreno, otelî, cafey, araqxaney, kerxaney... enka sero tirkî nişenê ro...

wel hasil u kelam wexto eniyan ana kerdo merdimatîra veciyay u hamazî anayîni zafe...

Sunday, February 08, 2009

maçê

miyanê 12diyes u 1jo de kiçî tope kaykeno? ez vacî: êgur karê cînan çinêbo, nê xebetyê, veradayey... belkî kaybikerê. weraka anabayne :) ez vana qey gecî tenî kaykenê la hela banî warra...

kam u kam: (musa, şaban, muzaffer, şoreş tede nê) newroz, dilbirîn, çetîn, metîn, rezan, mazlum, şerif, önder, taner u ez...

zazakî

bi serran o ez wazena kî, qey bi zuwanî gurêyeke bikerî, bi xebetyî. eyro min ambazêkew bêname u dûr (rasta rast ma jobinan nas nêkerdêne yabelê silamê ma jobînanrê bî) derhakê tv de xeberî da, bi rastî nê durubê min nêzî vengêmin ana weşo! la zazakî min gorey durub u vengîra weşo :), va beno beno ma vengêto bişoğulnin... bi xêr...

Wednesday, February 04, 2009

ne dersin Azizim? (ti vanê çi Azizê min)

enî rocan xebat zafo, ma hergu roc saate 8heşt-9new de bizor karra vecênê. vizêrî saatê 8heşt te cavahir de şanoykê bi, nuştoxê cê Aziz Nesin bi, 1993 de sêwas te otelê madimakîde tay mendbî zey 33hirusuhîre bêgunan biveyşo, ê cahnmîra bi zor xelesîya, badîra 1995 de krîzê zerrîra şî rahmet.

şanoyke weşbî, qalê merdimîtî, camerdî u xortîtî kerdêne. eştêne dewlete u artêş(ordî).

kam u kam: ez, berivan, rêber, arzu, rona, şenay, sozdar.

Sunday, February 01, 2009

rocname

keyede qey bi gurkî tutî-hutî zazakî binusnê ma kampanyayke viraşt, gorey enî kampanyara hergu roj perêke, aşmêkede 30hîris perî, hama derhaqê çîdebo: ew roj sebî, merdimêke, odeykê, hayvanêke, fistanikêke... binusno. bi zazakî. aşma awlîne şêne 50pancas mîlyon hak kerdbî, ena aşmê şênê u soze nuşto:) birastî soze piçêke zeğeltî kerdo.. ma go banîn tera...

Tuesday, January 20, 2009

ode

sero singer nuşto, şima kanco pîrekera bipersê, zanê singer makiney deştişîyo, la ena kuti deştişîra zaf mano masa. sero kocikê dadêmin, telefonê keyî, 2di-3hîre parê vengî u maşay porî esto. peynîcayro kabloy telefonî u ê ceyranî eyseno. beyray kutî nîno girotişî, xerepîyawo. zerrey cêzi pirî çopo. verê singerîde destê çepî ser masayê kompitirî esta. e ena gurkî ez enka sero nusnena. halê eni masay henîzî xirabo :) çi çiniyoki sero? toneke telî hergu caycêro derbas benê, seru binê cêde pirtukî pirîyê, Cd u Dvd varenê. parfum pîl çer u çop, faturay, modem, vengdan...

Saturday, January 10, 2009

şexs

bi diray gava ma şinê konser peynî made merdimegurkî wextê deran xeberî bidê, biqîrê, bihewê nişenê ro. u wurdiyandezî sebobogurkî rebe ê zî veng vecenê ma nê eşkenê peyinanra vacin çîke. şexsê ma...

e gurkî şinê konser xurê veng berê xu. xeberî medê, meqîrê, mehewê, veng mevecê xurê ruşê u goştarî bikerê.

heyy vengêmin yeno to!!!

seyr-i mesel u mehmet atli

vizerî (ezzî zaf vana vizerî kusur manî :)) ma şî seyr-i mesel sahneykewo kickek qasê 100se teno bizor şino cî, yabele caykew şêrîn. sahnede mehmet atli, serdar keskin u di havelêcinan bînî. şewêke weşe...

kam u kam : berivan, jiyan, reber, nadia u ez...

Thursday, January 08, 2009

araf - di navbera du welatan de (araf - miyanterê di welatan de)

araf - gava merdimêke bimro u nê e cinnetî nê zî ê caxnme yibo, acaxî ew merdim miyanterê wurdî cayande, serê koykeyde vindeno, nameyê ê koy araf o.

hela vacê şima cende ray şano goştarî kerdo? u hemzî bi ziwanê xu? başbî stenbolde seyr-î mesel esto kî ez eşkena vacî o ho ho min hemzî çende ray goştarî kerdo :). la araf şanoy seyr-î meselî nêbî. aydin orakî serê namey musa anterîde şanoykew weş kerdbî hadre. bi fekê musa anterî bênamusîtîye ena dewlete aşkere kerdêne...

kam u kam : berivan-jiyan-rêber-buwar-ez

u hela bi fikirîyê peranê biletî ma, kamî da? rêbere :)

Sunday, December 28, 2008

nupelda - lorin

nupelda keynay newroz u filize bi 5panc serrî :)
lorinê keynay dilbirîn u rojbine bi 1jo aşmî :))

ilkay akkaya - musa anter

Ji bo me Kurdan, zaliman logatek çêkirine(Qey bi ma Kurdan, Zaliman logatê ke viraşto)
Di logata wan de navê kuştina me kurda paqijî ye (Logatê inan de, namey kuştişê ma Kurdan pakitîyo)
Û tirbên me yên bi hevre jî tim best gelî çem û newal in (U tirbê ma zi têder, dere deştê çem u newalê)
Li Sêrtê Newala Qesaban, li Dêrsimê Çemê Munzûrê , Geliyê Zîlan , Newala Qutê , Sî u Se Gule, Çuqurca û Helepçe (Sêêrt te Newala Qesaban, Dêrsim de Çemê Munzûrê, Geliyê(deştê) Zîlan, Newala Qutê, Sî u Se Gule, Çukurca u Halepçe)
Ey Xwedê êdî bes e loo (Ey Homa hendî bes o loo)

Thursday, December 25, 2008

metrobos

hergu roc saate 7-7:30hewt-hewtunime de ez bena esparê metrobosî u pê hata cevizlibağ yena. miyanterê 20-25vist-vistupanc dekkandê karayollarira heta ceizlibağ şino. pitîyo u rayîcêde bêxecê ê çike çinîko. welhasilukelam vizerî yazî perey reyna ez bi metrobosî yena, 2di habî keynan kicîzipayara vindertey, habekê henî nişte ro (ca u veng çinîko) vuştewe, tipê cayra bewlîbi kî derdêkeycay esto, rî cay bi sipe u xura şî. 2di tenan bizor darta we, nuştero, minzî destecay pêgirot. min va doctor esto yanê şoy nêva çîke, min henî sineycay kerd a u tedir xeberî da. ana mana henî wext derbasbî badocoy va çentey minde aw esta, min heni aw kerd rî cayro, bi başê çikeycay nêmend...

Sunday, December 21, 2008

şerif disko bar

derrê ahmet kaya dano pero, ma panc tenî 101seujo kaykenê, maseykede 2di tuti u 2di keynayê kice runişteyê ,14-15çarîyes-pancîyes serrey. tutî va hela ena derrê bibedelnê. ma fam kerd kî ahmet abê ra has nêkeno. la nêzano şerif go sekero bici :) bizanaynê go ana bikero? badê a derrê ra 5panc habî derrê binê ahmet kaya pêsero da pero u vengê derre zî 2di katî bi zêde :). ma venda şerifi ma va ti estê ya ti gere merdim tora biterso... va hela vinde, gava wuştî we zî ezo 15panciyes milyonizî hesab bikerî ci :). ma hewayişan ver bi serdinî.

kam u kam? newroz, dilbirîn, rêzan, sînan u ez...

ha gava ma kaykerdêne ez u sinan ma nê eşkay çîke bikerin. ma nizde jobinanbî. araykê ma kewtî peynî. rezan hamê (xu ra ma teverdebî) sere kay. ewcara pey dilbirîn u newroz bî fîtil. :)... bi rastî sînan zî bî suy ma vatene hela tîzi çikerê bibe, ewca zey sandalî mevinde...

Sunday, December 14, 2008

resul

êz iro çum golê lu wê derê runîkîrîm paşê cixarekê pê xest mın awa golê mezêkir paşe hêwalê kî pêta min xêst mii le mezêkir ew hêwalîminî akêrîyê bu mê bê hêwra acêmilix kiri bu paşe em runiştin me behewre xeberda, wi usta birlixi bêskir miji bêskir. awa me ewar kir paşe êm rabun geriyan ez disa je xêtiyam ez çum internetê pazdê dêkê pira le hiztim paşê dîsa hatim mala xaltîya xo ez hatim hondirde apêmin runê dîkirin me hênkî xêberda paşe nejbir jêmera çay hanî me çayji xar me hênki saiyasetji xebarda wan turka û wan kûrdâ e çawa anlêşmişbîn awa em tartişmeşbun paşe welat xat awaji ewar bubu me nanji nêxarîyê welat ji bîrçîye yekjî tûne jêra nan çêkê bawe wi jî çu derwa em tene man lû honêr.

resul nizdîra leşkêri tirka kedêna u hamê keye. qasê 5 rocan ma hetê bi...

Thursday, December 11, 2008

roşan

ma keyanê gurkî roşande geyray bimarin:

mahanî-yûksel: buwar-dîyar-welat-rebêr-ronahî-şenayî-sozdar-nejbîr-devrîm
*tarik-dîyar:
*muzaffer-hûsna: sacîda-tekoşîn-serfiraz-brûsk-hêlîn
*rifat-xecîca: hejar-serhat-şermîn-hakki
hûseyîn-gulîstan: rojbîn-(kîce)
*necîfa: orhan-seyîtxan-serkan-nejat-zelal
*şexî-suna: ûmît-ûmran-uxur-derya-nazli-berfîn-vural
*şexî-feyma: îdayet-şayda-sevîm-semra-leyla-sultan-songûl-beyza
emîn-îdayet: sedat-sevgî-metîn-çetîn
sedat-hicran: şevval-
*şayda-alîcan: vedat-perîhan-hatîca
vedat-sunay: alîcan
perîhan-önder: roza
sevîm-faruk:bedran-renas-avzem-(kice)
*semra: ayten-remazan
mustafa-leyla: sirrican-xezal
*şoreş-sultan: mahanî-robîn-ronî
*eşref-songûl: (nîzdîra beno) mustafa saîd
*dilbirîn-rojbîn: lorîn
*musa-besra: berîvan-rêzan-berav-delîl
*fehmî-xanim: newroz-besna-jîyan-hozan-mazlum
*newroz-filîz: nupelda
denîz-besna: devrîm mîr

Wednesday, December 03, 2008

paştî-çîmî-por

min kalê enîyan verocoyzî kerdbî, yabelê enî rocan henîzî bî zêde.
paştî şikêna,
çimî beno kor,
por nêmaneno...

Saturday, November 29, 2008

mehmet atli - serdar keskin

rocekew tofan bî, varitêke varayne, emsar hama ma varîtêke anyîne nêdîbî. homa tera razîbo reber xanîmezî bîlesebe saatêkeymin verd. awlocoy va ez nîna qey bi ajoy ez vuştawe şîya heta taksîm min hende dî aw u jîyane va ma zî yene... ma bi vapure şî hetabîne, hevayke zalîm dayne ri maro, varite ma sera bin kerdbî hî. heto bin yanê hete anadolî, yanê ardê maye birayîn de nadia hivî mabî, a serde ma zor bi zor jobînî dî, cay konserîzî rasta rast ma nêzanaeyne, yabele bî pers mers ma eşkay bîvînîn, tebera mehmet atlî dîr ma henî xeberî zî da, xerê rebêrê. merdimekew şerîn, baş... vernî mehmet atli u serdar keskinîde grubêkew newe vecîya, derê weşî vay. nameycînan mîn vîra nêmend yabele merdîmokî vatenê bi şeklêkew newe-xerîb vatenê. badê enî grubê bênameyra merdîmêma vecîya... her bijî zaf konserêkew weşbî, birastî serdar keskin henî taybay ne go daha weşbo :)... saate 10:30desunîme de kedîya saate 11:00jondes dezî vapura peyîne bî yabele ma bî dakken nêeşkay bîrasincî. ma endekezî vazdaybî :)...

Tuesday, November 25, 2008

ubuntu 8.10

6şeş aşmîra raykê ubuntu versionê kew newe veceno, de bê vace ti 6şeş aşmîra rayke eşkenê çî bikerê hadre?

zaningah

min va qey ezo emsar zaningah bikedênî la çi feyde emsar zî nêeyseno kî ez beşkî bikedenî.
bi rastî zor nîyo labele gava merdim bimuso veng u vala runiştiş nê eşkeno xu top bikero u derse bişoxulyo. rareyan gava ez pênus(binuştox) gêna destê xu ez hêdî hêdî roci arqelêna kî min nuştîş bi pênus kerdo xu vîra eno zî sucê enî compîturîyo...

groupama

vayîrê gûven sîgortayê newey hendî groupama wo. groupama fransizo u gava xebardanê xu zî bi fransizkî kerd. ma banin go çi bibedelnê. gûven reyna zey xu bo yazî go bibedelyo u bibo çîkew baş.
ya kirê herî zey verî, yazî caykew balkêş, weş...

Monday, November 17, 2008

çilk

çilk: gava awra perçeykê kickek tera beno, eno çilk. yazi çikew awî bigono erdro u perçê lete bibo: beno çilke çilk.

adalet

mahkemanê tirkan reyna şoxlênê, hemzî seyîn: enka hendi kam (tut - pîrek - wendekar - kal - pîr) şoro mitingan go bibo endamê pkk, kam vaco ez bi ziwanê xu wendiş vazena, kam vaco ez kurda, kam cilanê xuyê hususî xurado beno endamê pkkî. u bi ê qaîdî yeno mahkeme kerdişî.

ti şo nim kîlo baklewa bi dizne, 20vist serrî ceza bo, 90neway milyar tl bankanra bi dizne torê ceza çinîko.
ti şo bomba berzê mc donalds 6şeş-7hewt aşmî ceza bo, sî berze polisan 12diyes-13hîrîyes serrî ceza bo.
adalet...

min ... adaleto anayin ...

Saturday, November 15, 2008

gitmek vs beyaz melek

gitmek = şiyayiş
beyaz melek = melayketa sipî

mahsun kirmizigul kurdêkew diyarbekir rawo, vizeri bişewe min goştarî filmê cê kerd, film derhaqe kal u pîr u tutanêcedebî. sukanê pilande gava dadi u babi benê kalî, inan benê kêkalan(huzurevî) u ewca verdenê. mahsunzî vano anadolu de çikew anaki çinîko-yazî zaf tayo. film dor u verê ena meseladawo u bexecê muzikê cê u henî cayande qeybigurkî wext derbas bibo-yazî mesajan bişrawo caykê- sahney bileseban film başbî.

çî feyde mahsun zey verocoy enî filmê xu dezî kurdî u kurdan, çinikê hesapneno. asimilasyonê dewletê tasfif keno u dest dano cê zî. verocoyzi kasetê ke vetbî mahsunî, nameycê yuzyilin türküleri(derê(lawikê) sesalan) bî. ewcadezî habêke dera kurdî çinêbî. enî filmîdezî kurdî tenî mîyanterê dadacewa diyîne u babêcêde derbas bena, bexecê inan nê dedê cê, nê birayê cê, nê pirekê inan, nê zî habêke tutê cinan kurdî xeberî nêdanê... ha şimago vacê keyêyê anayîni çinîkê? vellê rasta xura zafê keyan anakîyê, la çiw xirab kiçî bi destanê xu enî anakî normal bimocno ra u qe derxakê ena xiraptî-pisîtî dewlete de nêvindero. şimago vace law film derhaqe çiwo ti vanê çi... rasat yabelê zorêmin şino...

eno çara kewt heşêmin,

vizerî hetê şanî ez u nadiya ma şî filmê hüseyin karabey - gitmek: my marlon and brando(şiyayiş: marlon u brandoyê min). çikew xerib eno film bi alikarîye kültür bakanliği tirkiya hamew antişî, yabele festival nameycê "Culturescapes-Türkei" o u swîsredewo reyna bi deste kültür bakanliği yeno qadexekerdişî. film derhaqê evindarî keynaykê tirkê u merdîmikew kurdî dewo. ayça stenbolda bena wey u khan ali gava yeno stenbol u filmêkede kaykenê jobînan nas kenê u benê aşiqe jobinan. dimara khan alî şino kurdistanê irakî-sileymaniya. enî wurdî evinadrî vazenê jobinan bivinê u ayça kona rayi sileymanîye... film derheqe eniçî dewo, la durî rastî kurdî u xirabî dewlete dezî zanawo vindero. xeberdanî, karî, motiş, hemeçî weş weş rastê kurdistanî mocneno ra...

marê filmê çiwê rastan bimocno ra lazimê, hela hela gava film bi destê kurdan yeno viraştişî, gere serê enî çiyande rast vindero u heta gurkî eşkeno rastî bimocno ra...

* spas hüseyin karabey
* ti sekene mehsun kirmizigul?

Thursday, November 13, 2008

roc bi roc

roc bi roc ma benê kemî,
derhaqê çîde?
ez vanaqeydê hemeçîwê başande.

roc bi roc ma kenê zêde,
çi beno zêde?
ez bawerkena çiwê pîsî.

roc bi roc beno vinî,
şino ça?
cawgurkî agerayişêce çinîko ewca...

Monday, November 03, 2008

xerîb u şaşoloz

bişewe saate 11:30jondesunîme ez konserra yane, metrobusra bîya peye, cagurkî ez bena peyê u miyanterê kemade kase 200disey-300hîrêsey metre ya esto ya çînîko. ez hîdî hîdî hameyne hetê keyîwa u hanîyayne rayîra,

E-5 rayika, hergu gave piriya u tera vane otoban yanê merdîm peyatî nêeşkeno biko zerreyê ce. arabey zey hagîrî şînê u yenê. dakkeyke ma têder bimarin çende xezê araben eşkenê tedîr şorê. heto gurkî ez rayîra şîna habekê rayîya talî esta, serê a rayîra hetê ke şîyayîş u heteke hamîyayîş dî xezê araben eşkenê şore. verê a rayîde, rayîka 3hîrê xezê esta heme hete şîyayîşî dey. badê a rayîra 2di xezê estê qeybi metrobusan, badîra reyna 3hîrê xezî qeybî hetê hamîyayîşî, badîra reyna 2di xezî rayîy talî. 2di+3hîrê+2di+3hîrê+2di=12diyes xezî, u hergu xezanra zî dakkera rayke arebeyke şîno...

Çîw xerîb çi bî?

gava ez hameyne keye, min hende dî terpa repê lînganê joy peynî minra yeno, ez gava hanîyawa peynî xura, lacêkew ciwan bi vazdayîşan rayîyo talîro derbas bî, (mîyanterê hergu rayîyande sêncêkew hasinîn esto berzbunî cê kasê 50pancas-60şeştî santîmîyo(cm).) u xu serê sêncê rayîra eşt serê rayîya bîne. qe nêhanîya arebey estê yanê dapero a rayîrazî derbas bî, ez cay xu kut menda, şaş menda. arebey zey hagirî derbas benê. başbî nêgunay tutîro. dîmara çilda serê rayî metrobusî, başbî a gava nê hetê hamîyayîşîde nêzî hetê şîyayîşîdê metrobus çînêbî. u xura tut zî nêhanêno çîke esto ya çinîko. badîra çîlda rayîya bîne evcaro zî bi vazdayîşan derbas bî, reyna êhanîya çîkê yeno ya ne u a rayîzî pirî arebeybî, u ewcara zî çilda sere rayîya bine.

welhasilukelam tuto ma sipusexlam resa a kîşta bîne. jo mira vaco ez tore 100se milyar peran dana anakî şo a kîşte bîne, ezo vacî nê. tut bê qeza u bi bela resa a kîşta bînê... ez bawer kena 1000hezar raya bîne kîçî anakî bi vazdayîş u bi nêhanîyayîş biwazo şoro a kîşta bîne, kîçî go 1000hezar ray zî binê arebeykede bipelaxîyo...

Sunday, November 02, 2008

continental breakfast

arayîyê awrupayî :) nameykewo xerîb. konser zî zey nameyê xu xerîbbî. 3hîrê merdey her gu jo gorey serrey xura muzik dano pero. bê prova, bê şoxulyayîş.
gava nadia va haydê ma şîn min bawer nê kerdêne go endêke weşbo yabelê hem hewes bî, hemzî weşbî.
Arto Tunçboyaciyan: bi def, bi şuşe, bi quşxane, bi fek, bi destan yane bi hemecî muzîk viraştêne :)
Aly Ketia: eno merîk çîkew xerîb dayne pero, nameyê cê: balafon. darera hamebî vîraştîşî, tahteyê hîrayîcînan kase 4çar gîştan u dergî cînan zî kase 2dî-3hîrê buncewîra hata bincewêke bîne kilmî. derg ra kîlm bîbî qezê. u bî dîmirkutanê kiçkekan dayne serê enî tahtanro u veng vetêne. gorey vatîşecêra 600şeşsey serrew eno balafon kê cînande yeno şoxulnayîşî.
Aziz Sahmaoui: merikêkew şêrîn :) zaf rayan zey quyê kiçî zerrey cinan veng kero u genîm bi kero zerrey cê, ana destecedeybî u xuşe xuşê cînanbî. rareyan zî 2di habi hasîninan gurotêne destê xu bi înan veng vetêne.

welhasilukelam şewêkew xerîbbî...

Thursday, October 30, 2008

ded

ma vizerî şî verê dedê şexî. baş bî veşbî, tay mend vecîyo teber. 2009-02 de bindestîcê qedêno. wexto gurkî ma nameyxu keybî zerre kewtişî nuştêne, ma lîste de ro nameyê dedê geyrayne. badê mazî pirekêke u tutêkeycay bî. inanzî destpekerd ro nameyke geyraynê. tutê pîreke va kî " suçluları mı arıyoruz? " > " ma ro sucdaran geyrenê? " , ma nê zana ma bihewin ya bibermin. :)

Sunday, October 26, 2008

zimistan-dondurme

eyro roce kew serd u varitinbî.
çar ambazî kaxide kay kerd, ma çi kaykerd? batak-kîng zey hergu gave ez-newroz-resul u murat naray (her gu gave kahwede ma kaykerdêne) kê resulîde kaykerd. (etîya ez wazena vacî kî: kê resulî hata enka mendêne zey sergoy, en ka henîzî bîyo pak, ew tik u tenî mendo, qey bî ajoy). ma jagûren pîzza ra pîzza waşt, u ma verd. badocoy zî ma serê şêrînî de kay kerd. ew guna newroz u muradî ro. badîrazî ma qey bi dondurme kay kerd, ewzî mîn u newrozîde mend (newrozo fakîrek). gava ma keyera vecîyay (varîta weş varayne) teber bîbî tarî u henîzî bîbî serd. eyy bî çi? welle ezî nêzana ez qalê çî kena, ez nêeşkkewa peynî cê bîyarî... wa enozî anakîbo looo...

Wednesday, September 24, 2008

www.ezkurdim.com

kampanyaykewa weşe, bi hergu ziwan bi hergu haway nê haqî mocneno ra.. ezî nameyê xu dana ser.

ÎTIRAZNAME

Sekreterîya Neteweyanê Yewbîyayeyan rê (NY)

Amadekerdoxanê belgeyanê heqê merdiman ê mîyannetewîyîyan rê, ê hêzan rê ke polîtîkaya cîhane de wayirê qisa û qudretî yî

Madeyê 2. yê destûra NY de ameyo vîrardene ke ganî heme neteweyî derheqê musteqbelê xo de wayirê qerarî bîyî.

Madeyê 3. nusîyayo ke bê ke ferqê cinsîyet, nîjad, ziwan û dînî bêro kerdene, ganî heme kesî wayîrê heqê merdiman û azadîyanê binkeyîyan bîyî.

Kurdistan reya verêne serra 1639 de bi peymana Qesrî Şîrin mabênê Împaratorîya Osmanî û Sefawîyan de ame pare kerdene, dim a 24 temmuze 1923 de zî bi peymana Lozane û bi riza û îmzaya welatanê Ewropa bi çar parçeyî.

Yeno zanayîş ke Rojhelato Mïyanên de nêzdî 35-40 mîlyon kurdî estê. Labelê estbîyayîşê kurdan nîno qebulkerdene û kurdî nînê naskerdene. Nameyê kurdan û Kurdistanî çin o. Gelek neteweyê ke nufusê înan nêreseno çend sey hezaran bîyê wayîrê dewlete, labelê estbîyayîşê kurdan bi qanûnanê kolonyalîstan ê nîjadperestan ê tirk, ereb û farisan çinbîyaye yeno hesibnayene.

Kurdî ne sey kêmnetewe (mînorîtet) ne zî Kurdistan sey welatêko kolonî yeno veynayene. Welatê mayo çend hezar serre ereb, tirk û farisan ser o hesibîyêno. Yanî ma çin ê. Statuyê welatê ma kolonîyêkî ra zî gelek apeyêr o, reng, ziwan û kulturê ma qedexekerde yo.

Wezîfeyê talan û îşxalkerdoxanê Kurdistanî, zilm, teda, înkar û asîmîlasyon ra teber çîyêna nîyo. Nê dewletan waşto ke Kurdistanê îşxalkerdeyî de çi çîyo ke têkildarê kurdan o orte ra wederê. Seba na amaca xo heme metodê zilm û tedayî ceribnayî.

Ma tarîxê xo de miqabilê zulmê dewletanê kolonyalîstan timûtim sere wedarito. Kurdistanê parebîyayî de adirê azadî û edeletî caran hewn a nêşîyo.

Çirê xoserbîyayîş û azadî kurdan ra teber heqê heme neteweyan o? Kosowa welatanê xoserîyan rê nimûneyêka newa ya. Ma zî heme heqanê neteweyanê azad û xoserîyan wazenê. Ma wazenê ke derheqê qederê xo de qisaya peyene ma bi xo vajê.

Dewletanê ereb, faris û tirkan ma nêxeliqnayî. Nê dewletan ra ver ma wayîrê welatê xo bîyî. Ma macîr nîyî.

Nika nameyê welat û şarê ma qedexe yo. Gama ke ma nameyê welatê xo vanê, nê dewletê kolonyalîstî ke merg û gonîya vêşêr çîyêna nêdanê ma, goreyê qanûnanê xoyê nîjadperestan cezaya zîndanî ma ro varnenê.

Ma kurdî êdî heq û edelet wazenê. Ma wazenê gedeyanê xo, bi ziwan û kulturê xo bi hewayêko azad pîl bikerê. Ma wazenê dew û qezayanê xo de bê ters biciwîyî. Almanya yahudîyan ra, Awustralya Aborjînan ra uzrê xo waşt.

Labelê kurdan ra kes uzir nêwazeno. Welatê kurdan hema zî çar parçe yo. Û her reya ke kurdan heq waşto ameyî kiştene.

Labelê wa kolonyalîstî naye baş bizane: Ma caran fek Kurdistanî ra veranêdanî!

Gelî dewlet û dezgeyan! Şima ê ke qederê cîhane ser o qerar danê! Madema ke dinya de nika nîzama ke şima ronaya vêrêno, ma wazenê şima ma kurdan rê zî statuyêkî peyda bikerê.

Ez sey yew kurdî, nîzamronayoxanê cîhane ra azadîya xo û welatê xo Kurdistanî apey wazenê. No heqê min o.


Bi rêz!
www.ezkurdim.com

Tuesday, September 23, 2008

film.oxyrack.com

bi kasê aşmê ke ez sere pelêkey internetîde xebetêna, bı rastî zaf çikew weş zî nêvecîya orte yabalê en tayîra ez hendî eşkena vacî: php çiyo, kiçî bi mysql sekeno...

nameyê pelî film.oxyrack.com o, heme bi zazakîyo u nizdîra, kurmancî u tirkî cî ezo hadrekerî.

serê pelîra kiçî eşkeno filmêgurkî kiçidir estê, computer, cd, dvd, flashmemory, harddisk, harddiskê destî, cayê cinan bewlibo u kiçî beşko filmanê bikarhêneranê binan zi biwino u tera beşko buwazo...

Monday, September 15, 2008

ma roco kêre(13hirîyesê aşmî) şewêkew kêfweş ambazanê hudir xelesna. şefîk, abuzer, kamuran, nesîm, mahmut... gava ez resawa kecînan malay hama newe azan daynê. bi rastî abuzer tenî roce bî la reynazî ez vanakeydê ma heme kasê ê veyşanîbî. ma sofrede 5 tenîbî hama nesîm u mahmut nêhameybî la dedezay şefîkî alîzî madir nan werdêne. badîra mahmut hame u xudir şêrînî zî ardbî. nesîm bî di ambazanê xu hame. la ê leze wuştîwe. ma badî şêrînîra şî kahwe u ma reyna 101seujo kaykerd... bi şewe zî hem bi saz (kamuranî hem dayne pero hem vatêne) hem zi bi fek wextêkew weş derbas kerd. remazan nêbayne ma go xurê henîzî araq boren(bişimnin) go tam kêfweş bo la anakîzî zaf weşbî :). en dera weşe kamuranî va ciwan haco ra:

Neçe bêriyê keçê tu ciwan î
Xortên gundên me hemî sivan in
Zanin tu rindî. Finda baxan î
Bayê evînê te nû hilanî
Tu rinda gund î. Her kes bi te zanî
Hê tu nezan î. Sorgul mefirose

Dinya bihar e. Nû gul hatine
Ji wê mêrga mezin sorgul a min e
Xortê gundê me li ser mirine
Hê tu nezan î. Gulan neçine
Hê tu nezan î sorgul mefirose

Li nav bêrivana gul hat ji bêriyê
Lawik ji gundê ma keta peşiyê
Da ber singa xwe gula bêriyê
Lê gul zarok bû. dil ketibuyê
Lê ez iro çi bikin. Gul noşa noşa

Neçe bêriyê keçê tu ciwan î
Xortên gundên me hemî sivan in
Zanin tu rindî. Finda baxan î
Bayê evînê te nû hilanî
Tu rinda gund î. Her kes bi te zanî
Hê tu nezan î. Sorgul mefirose

gotin: Çelebî Haco

Friday, September 12, 2008

binxet

Binxet Xembare (Binxet derdino)
Dilmest û Jare (Dilmest u jaro(jar u zukum))
Bejin Bi Are (Vate bi aybo)
Dayê........

Serêmin îro Dîsa (Sereymin eyro reyna)
Sincirî (suybeno)
Dilemin şewitî (Zerrêmin veyşeno)
Ji Kerba Girî (Kerba ra bermena)
Hêvî Tirsîya (Hêvî Tersawo)
Dûr Bû Ji Derî (Durî bi berya ra)
Refek Bazê Min
Ji Teqînê Firî
çiya Hejîyan
Gûl tev Girîyan
şehid Qîrîyan
Dayê..............

Welatê Rojê
Her Dem Tarî Ye
Dest Girtîyê
Dozê çima Rewî Ye
Bejina Yaramin
xav u şikestiye
Kirine Pîrî
li Ew Bi Xwe Horî Ye
Xweda Bê Denge
Serî Danî Ye
Dayê Bi Qûrbanê
De Bese Binale
Qamişlo Hejî Ya
Firîn Kelîya
Mizgîn li rêye Bejin
Bi Ale

Erê Dayê Binxet Xembare
Erê Dayê Dil Mest û Jare
Dayê Bi Qûrbanê De Bes Binale
Mizgîn Li Rê Yê Bejin Bi ale

Gotin : Mamosta Yê Helbestvan Kerîmo

kurd1 (kurdyek-kurdjo)

vizêrî televizyonê kurd1(kurdjo) de filmê Yılmaz Güneyî bi. endêke serrîyo medya tv, med tv, roj tv, mmc, newroz tv, zey enîyan... tonêke kanalî kurdan bî, joy zî çikew anakî nêkerd, roj tv de 2di-3hîrê filmê xerîban bi kurmancî hameybî motişî endêke.

Pkk bixuzî vano ma serre ziwanîde nêvindertî, eno kemasî mawo zaf pîlo.

En tayîra etîyara pey, gere kiçî serre ziwanîde vindero, bi her haway ziwanê xu bişoxulno, bixebetno.

kurd1 vano:
her tişt bi kurdî xweşe,(heme çî bi kurdî weşo)
rast vano
heme çî bi ziwanê merdimî weşo...

Sunday, September 07, 2008

Thursday, August 28, 2008

min go

xurê ena dêre goştarî bikerê u wa rî şima bihewo :)...

Min go (Min va)
Min go ne go te guhdarî nekir (Min va nê va to goştarî nêkerd)
Bê te dil û can birîndar im te fam nekir (Bê to zerr u canê min birîndaro to fam nêkerd)
Maçek bide ji van lêvê şerîn (Miçêke bide ê levanê xu şêrînanra)
Qetnamîne li min derd û birîn (Qet nêmano mirê derd u birîn)

Ay were were were... (Ax bêre bêre bêre...)
dilê xwe ji min re veke (Zerre xu mirê akê)
çima tu ji min xeyidî (Çirê ti mira haredîyawa)
Bo qiseyek xelqê (Qey bi vatişê xelqî)

De were canê li benda çaven teme (De bê cano ez hîvîya çimanê to ya)
Ez aşiqê bejn u bala te me (Ez aşiqe bejn u kamê to ya)
Maçek bide ji van lêvê şerîn (Miçêke bide ê levanê xu şêrînanra)
Qetnamîne li min derd û birîn (Qet nêmano mirê derd u birîn)
Gotin û Mûzik(Vate u Muzik): Burhan Berken

(Çime: http://www.ronibaran.de/burhan_berken.html)

Monday, August 25, 2008

kurdistan

gava kiçî biwano(wendiş), binusno(nuştiş), bigeyro(geyrayîş), bivino(vinayîş), bizano(zanayîş) heşê kiçî zey verocoy nêşoxulêna. verocoy zaf rayan keybugurkî kurdistan nêvirazîyaw min vatêne suçdar kurdê, la enka gorey fikreminra ciranê maye pisî tirkî, farsî, arebî u dewletê pîlî zey rusia, abd, ingilizî, germanî, fransizan zaf kayê sere kurdande kaykerdê, rareyan ma bi dîn (bisulmanî), rareyan bi peran, rareyan bi name ma xapênayê. mazî ana teberrê başbîye zerrerêzî xirab.

Saturday, August 23, 2008

por

dewde mîyanê siyanê desê banêmade toneke por bi. zafê cînan ê daymale, dayê, xanim yenge u tutê keynayînan bî. gorey verînanra gava porê kiçî rişêno, gere kiçî pore xu nêerzo ard, gava kiçî erzeno ard jo payrocino se açaxî serey kiçî deceno...

nenukî

vane gava kiçî nenukanê xu tera keno gere kiçî nêerzo mîyanê hagirî, nêveyşno... çirê?

Wednesday, August 20, 2008

gulfiroş

Ez ji xew rabûm, gulfiroşek dî,(Ez hewnra bîya aya, gulfiroşêke dî)
Pir gelek şa bûm, gul bi dil didî. (Zaf zaf şa bîya, gul dana bi dil)
Gul bi dil didî.(Gul dana bi dil)

Hebû me yek dil, tev jan û kul bû,(Bîbî habêke dilêmin, heme derd u kul bî)
Ne bûme bawer, gul bi dil bidî.(Ez nêbiya bawer, gul dana bi dil)
Gul bi dil bidî.(Gul dana bi dil)

Bazar me kir go, ser bi ser nadim,(Ma bazar kerd va, ser bi ser nêdana)
Ê gulperest bî, can û dil didî.(Ê gurkî gulperestî bê, can u dil danê)
Can û dil didî.(Can u dil danê)

Min go kî didî. Can û dil bi gul,(Min va kam dano. Can u dil bi gul)
Go ev bazar e, dil bi kul didî.(Va eno bazarê mawo, dil bi kul danê)
Dil bi kul didî.(Dil bi kul danê)

Min can û dil dan, dil kiriye qêrîn,(Min can u dil da, dil kerd qîrîn)
Go ho Cegerxwîn, dil bi gul didî.(Va ho Cegerxwîn, dil dano bi gul)
Dil bi gul didî.(Dil dano bi gul)

Tuesday, August 19, 2008

BEKSAV - Ergenekon Vadisi (Qadê(deştê) Ergenekonî)

Roco bazar tophanedê ma şî temaşeyê resm u nuştêyan. Resm u nuştey derhaqê qirkerdişanê, zilm u zorê, kiştişanê, daleknayîşê (xeneknayîş) dewletê bî. tede 6şeş-7hewt îlon(gelawej)(1955hazarunewseyupancasupanc), mareş(1978hazarunewseyuhewtayuheşt), çorum(1980hazarunewseyuheştay), gazi(1995hazarunewseyunewayupanc)... Ahmet Samim(1910hazarunewseyudes), Sahattin Ali(1948hazarunewseyuçewresuheşt), Musa Anter(1992hazarunewseyunewayudi), Metin Göktepe(1996hazarunewseyunewayuşeş)Hrant Dink(2007dihazaruhewt)... Susurluk(1996hazarunewseyunewayuşeş), Şemzînan(2005dihazarupanc), Ergenekon(2007dihazaruhewt)... Hayata Dönüş Operasyonu(Operasyonê dewlete kî hafsanda merdimi kiştî)(2000dihazarî)... İhtilal (1960hazarunewseyuşeştî, 1971hazarunewseyuhewtayujo, 1982hazarunewseyuheştayudi)... 1984hazarunewseyuheştayuçar-2008dihazaruheşt kişteyê kî kiştoxê cînan nêbewlîyo(halbukî dewleta) (Fehmi Tosun 1995)...
Bi rastî zerrey kiçî beno tarî gava kiçî enî çîyan fikêrêno. ena dewlete birastîzî bênamusa...

Tuesday, August 12, 2008

çîyogurkî aşkere nîno vatişî

vizerî, ma cayke niştîro. ez nadia u hevalecay(ma) gonca. gonca avukat a. ma şî u hamey ma reyna kalê dewletê u kurdan kerd. dewletê merdimî kicîtîra ana kena weykî, vanêkeydê dewlete melayketa... dewlete çi bikero rasto, çi vaco rasto, çi qadexe bikero hakêcêwo... kurdî qadexe e gere ziwanêke bibo, kesk u sor u zer nê gere heme vacê sur u sipe, ahmedê xanî-cigerwxin-med-kawa nê battal gazi-atatirk-ural-altay, zerduştî-êzîdî nê şaman-busîlman, kurdistan-dersim-amed-licok nê tirkiye-tunceli-diyarbakir-çavundur, azad-welat-şîlan-şoreş nê batuhan-vedat-jale-savaş...

stenbolo nêweş

ma 3hîre tenî(ulaş, dade ulaşî, ez), dersimde 4çar şewî tebera, bine batanîkede, kewtîra. ê 4çar şewanra şewêke aw hamî binema, daye bî hî, bi mazi henî hutunî hame. bi eni kayîdan nê nêweşîke nêzî nêrahetîke virazîya. stenbolo bênamuste serê cayê xuyê rahetîde, bine batanî xude, zerrey odeyde qeybigurkî henî hewa dawo mînro ez bî 2di rocî nêweşa. de bê u stenbolra razîbe. em şo piray pîzeymin şîne ez beno 15pancîyes ray wuştawe u şîya tuwalet. hergu rayzî kasê kergêke bizor vecîyawa teber... axx axx welatêma çî weşo ma kadr u caycê nêzane...

Monday, August 11, 2008

çimey

çime,

merdim bi çiman dinya nas keno, pê çiman dor u verê xu vîneno, merdimanê bînan şinasneno, dar u ber vîneno, weşikî bi çiman yeno diyayîşî, pîsitî bi çiman yeno diyayîşî. namey çiman, ez vanekeyde: aw gava bine ardîra vecêna, gava newe serê ardî, yanê dinya vinena, zegur çime insanira veciyo, zegur bibo çimê insanî, qeybi enejoy namey çiman vinayîş diyayişra yeno.

çimey munzuri, ovacikte nezdî dersimîdey.

serê rayiyê çimandê,
koykê sero, henî si estê: zegurkî henî insanî dawetera berê u ewca bibê sî, kî gorey vatişanra eni merdimî gava şinê bukê anê rayira jo zewtan sero dano u heme tedîr ewca benê sî. tera wane si dawetê.

rayi sero, ver u verê rayî çemê munzurî pak u zelal hameynê war. bi awê munzuri dar u ber bibî şîn. bî enî kaîdî rayî bê derd u kul kedêna.

ma gava hamey nizdê çiman, ma arabanra bî peye, qeybi gurkî (seba) rayî ser arabey vinderteyê u rayî hamîya girotişî. gorey vatişanra çimey binê ziyarezî, yabelê serê çimandê însanan bîra şimîtênê u hergu komêke xurî hagîrekê vistbî ta, pê goşt bipewcê, dor u ver bîbî toz u duman. serê ziyarede bîra u duman... qê weş nêeysayne...

awê munzuri çimanra veciyaynê,
acêêêp çîkê aw miyanê siyanra vecêna? kam vecêno senkî vecêno? gava kiçî newe çiman bivîno heşê kiçîra enî çî verenê ra. min vatênê qey avê çeman, serê koyanra yêno, gava zimistanî vewrê halêna bena aw u kona zerrey çemî... dewêmadezî zey çirrêxalti, zey serrêgole, zey yenîbeyranî aw binê ardira veciyaynê. yabêle enî aw qeybi şimitişî bî, heşêminde anakî ca girotbî. etîya awagurkî çimanra vecena yenê pêser benê tope u çemê munzurî vecêno orte.

awêka cemed, awêka zey buzî, awêka serdinê... gava kiçî linganê xu keno miyan lingê kiçî benê zey textikî, cemedênê...

ziwan

dersimde kase 5 rocî menda, gava ez rayirabiya u verê şiyayişî dersimî min bawer kerdêne kî, insanê dersimî zaf ra tay go zazakî xeberî bidê(kisê bikerê). nê nê nê!... kal û pîrîzî tede, zafê dersimican zazakî kerda xu vîra. zaf tay, rareyan serê xeberdanîde( zey merhaba ti çaray. yazî namêyê to çiko?) yazî miyanterê kal u pîrandê zaf tay derbas beno. herçu egurkî dor u verê 25 serrey min tera zazakî nêdî.

vatêye Seyîd Riza anakîbî:

"Ben sizin yalanlarınızla, hilelerinizle başedemedim, bu bana dert oldu.
Ben de sizin önünüzde baş eğmedim, bu da size dert olsun."


yanê

"Ez nêeşkewa bi, zur u zeğaltiyanê şima, (e)no mirê bî derd.
Ezî verê şimade milê xu nêkena çewt, (e)no zî şimarê bibo derd!"


enkayde ciwanê dersimî, nêeşkenê bi zur û zeğaltiyanê dewletê, no marê beno derd.
la werreka ma bieşkaynê vacin, ma zi verê şimadê mile xu nêkenê çewt, ma zuwanê xu nêkenê xuvira, ma bi ziwanê xu xeberî dane, no zî şimarê bibo derd!...

Saturday, August 09, 2008

dersim

Dersim, 4 şewî, 5 rocî...
çarşî, stand, çemê munzurî, çime, hozat, heval, dayê, engure, pakerdiş, arepkî, cemed, serd, rakewtiş, hewn, ters, nazîllî, protesto, govend, dêrî, perodayîş, xeberdan, geyrayîş, kalo firîg, keynay weşikî, merdimê başî, mehmet atli, agire jiyan, ilkay akkaya, lawikê (domame) dersimî, reyna bê, bê çay bişîmî, rapp, hîp hop, goşt, arayî, germî, zebeşe, peynîr, ovacik, awa serdîne...

Wednesday, July 23, 2008

İrano bênamus

İran de 5(panc) ciwani xeneknayê. tera habekê 15(panciyes) serre wo. ortey meydanî de ser u çimê cinan akerdê, bi cilanê xuyê rocî, hamey xeneknayîşî. lawo hagir serê şimade bivaro... şima roc nêvinê... dewletê bênamusî.

Wednesday, July 16, 2008

Lolo Pismamo

Lolo Pismamo

Lolo Pismamo çima deng nakî (Lolo Pismamo çirê veng nêkenê)
Serê xwe carek bilind ranakî (Serey xu rayke nêkenê berz)
Leşkerê dujmin li çiyayê jor in (Leşkerê dujmin serê koydeyê)
Weke xweşmêra j’hev bela nakî (Zey camerdan belayê xu nesawenê tera)

Lolo Pismamo zanim xweşmêr î (Lolo Pismamo ez zana ti camerdê)
Pismamê Ristem yan Êzdîn Şêr î (Pismamê Ristem ya zî Êzdîn Şêrîyê)
Roja halanê, roja lêdanê (Roce halanî, roce pêrodayîşî)
Mêr û gernas î dotmam bi gorî (Mêrde u Camerdê dotmam bi kurban)

Lolo Pismamo haya te j’te bî (Lolo Pismamo hayî to bibo)
Çarika minê reş li serê te bî (Çarika mina sîya serê to debo)
Roja lêdanê mêr be l’meydanê (Roce pêrodayîşî mêrdebe li meydanê)
Kuştin tim hebî, reva te nebî (Merdiş hertim esto, Remayiş to çinêbo)

Dotmama te me, min çav kildaye (Dotmamo to wa, min çim kildayê)
Derefşa Kawe, bo te hildaye (Derefşa Kawe, qey to bîyo berz)
Rojek lêdanê, rojek razanê (Roceke pêrodayîşiyo, roceke rakewtişo)
îro lêdan e roja Kurda ye (Eyro perodayişo rocê Kurdan o)

Dengê min zîz e hewar û gazî (Vengê min zîz o hawar û gazî)
Serqot û pêxwas, birçî û tazî (Sereqot û şerpeze, veyşan u zulut)
êriş e lêxe pismamo lêxe (Êriş o, pero pismamo pero)
Şerm û fehêt e îro tu razî (Şerm û fehêt o eyro ti razî)

Şalê Xerzanî rabe li xwe ke (Şalê Xerzanî vurzewe xu pay kê)
L’pişta xwe girêde rext û fişek e (Berzê milê xu rext û fişek)
Pisamê min î, dotmama te me (Pismamê min e, dotmamê to wa)
Mi j’te re kil dane çavên belek e (Min torê kil dawo çimê belekî)

Helbest: Cegerxwîn
Muzîk: Aram

Tuesday, July 15, 2008

Wenda

Rewra ez goştarî Mehmet Atli kena. Jahr: Stranên Bê Zeman û Bê Ziman heşe min da ca girot. ez eşkena vacî nîzde heme deran heşê xu ra vacî. enka albumêkew newe veto nameycê Wenda (jodekew biyo vinî). bî kasê di rocan ez goştarî cê kena: pismamo(cegerxwîn), şino nîno, ay lê gulê, kennêr enkayde enî derî kewtî karşî çimêmin.

Friday, June 06, 2008

çikew nêhaq ana nêhaq o..

merdimêkew nêhaqbo u serê ê nêhaqî xu reynazî artîstî bikero di-hîre katî beno nêhaq. hem meşoğulye hemzî vace şimarê çi....

hendî bes o!

ena şan hewnde reyna çiyê weşî/hirabî (ezî nêzana kanco go rastbo) min di. qey bi di dakkanê şanî, serrê sibay cilanê xu bibedelne. hendî besoooooooooooooooooo....

Monday, June 02, 2008

ez tora zaf haskena

bi her zuwanan eno vatiş weşo ya nê?

zewac

ma haftew bin diyarê zewecna, bi rastî zerrê heminan rahet nêbî, labelê çikew ana serreyê kiçî bidecnozî nêbî. hanedê ma henî govendezî kerd, dawetê çinêbî (hem babay nêwaştêne hemzî hetê zamay qayilî nêbî).

Wednesday, May 14, 2008

komputer

egurkî serê komputerîde şoğlenê zanekî gava xeletîkê(derdêkê) komputerde vîrazîyo kiçî komputerî gên o u newera keno a. eyro ez bi otobusê hameynê kar, ca tede çinebî u ez tam fekê beyradewa. keynekekê bi espar u ajokê otobusî beyra girot, çenteyê keynekê mîyanê beyradê mend. gere kiçî vaco beyra akê u reyna bigi, ez piray musaya vaci komputer bigî u ake, min va beyra bigî u reyna akê. :)

Friday, March 28, 2008

dewlatê bênamusî

mîn qalê newrozî kerdbî, 3hîrê merdîmî surîyede 2dî merdimî zî tirkîyedê bî gulanê polîsan hamey kiştîşî. eyro roj tv de bî kamera antê, ma goştarî kerd polîsî zegur bîbe xece ana bîkuvvetê ke pîl dane însananro! destê tuteke ta danê şîknenê, pîrekan erzenê peser u quwenê(gîwenê) ana bênamuse benamus....

Sunday, March 23, 2008

newroz

awlocoy newrozê şîma bimbarek kena.

dewletêgurkî bî serran nêverda milletê newrozê xu bîrahatî pîroz bîkero, şermezar kena. vizerî surîyede 3hîrê cîwanî bî gulamê polîsan hamey ketîlkerdîşî. homa belay enî dewletan bîdokî rahatî nêdanê kurdan. tirkîyedezî nîzdê 100se ten bîrîndar bî. serre 2008dihazarîuheşt a yabele hamazî nêverdenê însanî roşananê xu bimbarek bikerê...

Sunday, March 16, 2008

halepçe

siba serserê komkuştîya halepçewo. 20vist serrî verocoy bî destê saddamî, bombey kîmyewî(ispanya, almanya, usa, îrak, îran... gîştê hemê dewletan tede esto) eştî sere halepçe, tutî, kicî, pîlî, bebîkî, dadî, keynay, lacî, kal u pîrî heme tedîr kîştî. vanekî 5000panchezarî merdîm şî rahmet. henî fekê beryanê xude henî kuçandê.. ana belangazî.badê komkuştîra qe dewletekê sere enîde nevîndert, neva eno çîyo, ena seyîn însanetîya!!! kes vayîre kurdan nevecîya. eyro roj tv de programê kede (nameyê programî peyman bî) heyndrickx î (profesorekey maddeyê kîmyevîyan) vatêne bade bombebarenê saddamî şîyo halepçe u maddeye kîmyevî tahlîl kerdê, numîney girotê vere xu, însanî kî ewca merde yazî bîrîndar bîyê kontrol kerde, vateneê bombey kîmyavî temyarogunayeybîyê u hergu maddeyçê cîya cîya dewletanra hamebîyo, baderî gava geyraw a ra avrupa zafe dewletanrê raporê xu şîravîto, vato eno komkuştîyo, haywantîyo yabelê kes dewletêkezî derhaqe enî hayvantîdê çîke ne vato. qey bî acoy heyndrickx vano eyro egîr kurdî beşkêse va kurdîstan runê. va vayîrê hakke xu vecîyê.20vîst serre verocoy iraqî êra 20-25vîst-vîstupanc serrî verocoy îranî era 20-25vîst-vîstupanc serrî verocoy tîrkîye enî çî ardî serre kurdan eyrozî kenê u destê cînanra bêro go henîzî zede bîkerê. gere ma heqe xu bîvazin uu bigîrîn... homa mekanê kuştîyanê halepçe cînnet kero. ne înan tenî, kurdîgurkî komkujanênde hamey katîlkerdîşî va mekanê hemînan cînnetbo. egîr estosê....